Íþróttafræðingur

Íþróttafræðingar hafa að leiðarljósi að bæta heilsu fólks, fyrirbyggja sjúkdóma og aðstoða einstaklinga við að ná bata eftir veikindi. Í því skyni setja íþróttafræðingar saman einstaklingsmiðaðar áætlanir, aðstoða við að fylgja þeim og leggja þar áherslu á hreyfingu sem mikilvægan þátt í forvörnum og heilsueflingu. Íþróttafræðingar vinna hvort tveggja með einstaklinga og hópa.

Helstu verkefni:

  • setja saman og útskýra æfingaáætlanir
  • sýna og útskýra hvernig æfingatæki virka
  • almennar heilsufarsmælingar
  • ráðgjöf um mataræði og almennt heilbrigði
  • skipuleggja viðburði á borð við keppnisferðir og íþróttamót

Í starfi sem íþróttafræðingur gætirðu unnið margvísleg störf svo sem við íþróttaþjálfun, kennslu í grunn- og framhaldsskólum, þjálfun í líkamsræktarstöðvum (einkaþjálfun) eða forvarnarvinnu innan fyrirtækja og félagasamtaka.

Hvernig verð ég?

Íþrótta- og heilsufræði til BS-gráðu er í boði við Háskóla Íslands og einnig eru tvær meistaranámsleiðir við skólann. Í Háskólanum í Reykjavík er námsleið til BSc-gráðu. Til að fá kennsluréttindi í grunn- eða framhaldsskólum þarf að ljúka meistaranámi.

Hæfnikröfur

Íþróttafræðingar þurfa að hafa almennan áhuga á íþróttum og hæfni til að beita vísindalegum aðferðum í starfi. Þekking á áhrifum hreyfingar, þjálfunar og mataræðis á heilsufar og líkamsgetu fólks er afar mikilvæg sem og færni í að skilja hvernig líkamsstarfsemi virkar almennt. Íþróttafræðingar þurfa að geta unnið skipulega og tekið þátt í teymisvinnu. Þá er mikilvægt að hafa þekkingu á skyndihjálp og geta beitt henni ef á þarf að halda.

Náms- og starfsráðgjöf

Náms- og starfsráðgjafar hjálpa til við upplýsingaleit og aðstoða að finna leiðir til að bæta færni í námi og efla í starfi.

Um er að ræða ráðgjafa símenntunarmiðstöðva, háskóla, á vegum fagráða eða sérfróða um raunfærnimat.

Ábendingar

Vefurinn í er sífelldri vinnslu við að bæta virkni og innihald. Allar ábendingar um úrbætur eru vel þegnar og við hlustum á allt sem notendur hafa að segja.

Umsjón: Fræðslumiðstöð atvinnulífsins

Umsjónarmaður: Arnar Þorsteinsson (arnar@frae.is)