Læknir

Almennir læknar sinna mjög fjölbreyttum störfum og halda meðal annars utan um flest það er tengist sjúkrahús- og heilsugæsluvinnu, frá innlögn til útskriftar. Í starfinu felast mikil samskipti við sjúklinga, aðstandendur og annað heilbrigðisstarfsfólk auk þess sem læknar sinna oft umfangsmiklum vísindastörfum og kennslu við háskóla. Læknar eru löggilt heilbrigðisstétt.

Helstu verkefni:

  • taka á móti sjúklingum og ræða atriði er varða heilsufar viðkomandi
  • skrá sjúkrasögu sjúklings
  • skoða sjúkling og ákveða hvort frekari rannsókna sé þörf
  • veita læknishjálp og ávísa lyfjum ef þörf er á
  • upplýsa sjúkling og aðstandendur um framgang meðferðar, ástand og horfur
  • rannsóknir á eðli, orsökum og framvindu sjúkdóma
  • ráðgjöf og fræðsla

Í starfi sem almennur læknir gætirðu starfað á almennri deild eða rannsóknarstofu sjúkrastofnana, við heilsugæslustöð og/eða á eigin lækningastofu. Starfið felur í sér mikið samstarf við hjúkrunarfræðinga, sjúkraþjálfara, iðjuþjálfa, sálfræðinga, félagsráðgjafa, aðra lækna og sérfræðinga.

Hvernig verð ég?

Grunnnám í læknisfræði er þriggja ára háskólanám til BS-gráðu sem ekki veitir starfsréttindi. Almennt lækningaleyfi og réttindi til að stunda lækningar á Íslandi fæst að loknu sex ára námi til embættisprófs og eins árs starfsnámi til viðbótar. Skipulag náms í læknisfræði.

Hæfnikröfur

Náin samskipti lækna við sjúklinga, aðstandendur og aðrar heilbrigðisstéttir gerir þeim nauðsynlegt að eiga gott með mannleg samskipti. Einnig er mikilvægt að búa yfir metnaði og þolinmæði auk þess sem góð tungumálakunnátta er nauðsynleg. Læknar sérhæfa sig gjarnan á sviðum á borð við lyf-, skurð-, heimilis-, barna-, svæfingar-, kven-, geð-, augn-, krabbameins- eða geislalækningum auk meina- eða veirufræði og starfa þá oftast eingöngu á sínu sérsviði.

Náms- og starfsráðgjöf

Náms- og starfsráðgjafar hjálpa til við upplýsingaleit og aðstoða að finna leiðir til að bæta færni í námi og efla í starfi.

Um er að ræða ráðgjafa símenntunarmiðstöðva, háskóla, á vegum fagráða eða sérfróða um raunfærnimat.

Ábendingar

Vefurinn í er sífelldri vinnslu við að bæta virkni og innihald. Allar ábendingar um úrbætur eru vel þegnar og við hlustum á allt sem notendur hafa að segja.

Umsjón: Fræðslumiðstöð atvinnulífsins

Umsjónarmaður: Arnar Þorsteinsson (arnar@frae.is)