Launafulltrúi

Launafulltrúi ber ábyrgð á og gætir þess að starfsfólk fái rétta launaupphæð greidda á réttum tíma, samkvæmt gildandi kjara- og ráðningarsamningum. Í starfinu felst einnig að leiðbeina um gerð ráðningarsamninga auk þess að miðla alls kyns atriðum, sem snerta launamál, til starfsfólks.

Helstu verkefni:

  • annast launaútreikninga og útborganir
  • halda utan um frídaga, veikindaleyfi og fæðingarorlofsdaga
  • skil vegna launa til lífeyrissjóða, stéttarfélaga og skattayfirvalda
  • veita upplýsingar um laun, réttindi og skyldur
  • eftirlit með tímaskráningu starfsmanna

Í starfi sem launafulltrúi gætirðu hvort tveggja unnið hjá ríkisreknum fyrirtækjum og í einkageiranum.

Hvernig verð ég?

Ekki er gerð formleg krafa um menntun til að gegna starfi launafulltrúa en margs konar viðskiptatengt nám getur verið gagnlegt auk þess sem ýmis starfstengd námskeið kunna að vera í boði. Námskeið fyrir launafulltrúa hafa til dæmis verið í boði á vegum Starfsmenntar – fræðsluseturs.

Hæfnikröfur

Launafulltrúi þarf að hafa þekkingu á bókhaldi og launaútreikningum. Góð almenn tölvukunnátta ásamt þekkingu og færni í notkun bókhaldsforrita og töflureiknum er mjög æskileg. Launafulltrúi þarf að sýna frumkvæði og sjálfstæði í starfi, hafa hæfni í mannlegum samskiptum og mikla þjónustulund.

Nánari upplýsingar

Starfaskilgreiningar Sambands sveitarfélaga (2010): Skrifstofustörf

Náms- og starfsráðgjöf

Náms- og starfsráðgjafar hjálpa til við upplýsingaleit og aðstoða að finna leiðir til að bæta færni í námi og efla í starfi.

Um er að ræða ráðgjafa símenntunarmiðstöðva, háskóla, á vegum fagráða eða sérfróða um raunfærnimat.

Ábendingar

Vefurinn í er sífelldri vinnslu við að bæta virkni og innihald. Allar ábendingar um úrbætur eru vel þegnar og við hlustum á allt sem notendur hafa að segja.

Umsjón: Fræðslumiðstöð atvinnulífsins

Umsjónarmaður: Arnar Þorsteinsson (arnar@frae.is)