Leikskólakennari

Starf leikskólakennara felst í að fylgjast með velferð leikskólabarna og hlú að þeim andlega og líkamlega eftir þörfum hvers og eins svo að börnin fái notið sín sem einstaklingar. Leitast er við að sinna börnunum og örva þroska þeirra með samræðum, fjölbreyttum leikjum, lestri og vinnu að skapandi verkefnum. Leikskólakennari er lögverndað starfsheiti.

Helstu verkefni:

  • taka þátt í skipulagningu faglegs starfs undir stjórn deildarstjóra
  • sjá um að börnin matist, klæðist og hvílist eins og þörf krefur
  • leiðbeina í mannlegum samskiptum, umgengni og um hreinlæti
  • starfsmannafundir og aðrir fundir sem varða starfsemi leikskólans
  • samskipti við forráðamenn og seta á foreldrafundum
  • þátttaka í gerð skólanámskrár, starfsmats og þróunarverkefna

Leikskólakennarar vinna náið með foreldrum og forráðamönnum barna og hafa einnig gjarnan samráð við annað fagfólk á borð við sérkennara, talkennara eða sálfræðinga vegna hegðunar- eða námsörðuleika einstakra barna. Auk leikskóla starfa leikskólakennarar á skóladagheimilum, í sérdeildum, barnadeildum sjúkrahúsa eða í fyrsta bekk grunnskóla.

Hvernig verð ég?

Grunnnám í leikskólakennarafræðum er þriggja ára háskólanám en tveggja ára meistaranám, að því loknu, veitir löggilt starfsréttindi sem leikskólakennari. Námið er í boði við Menntavísindasvið Háskóla Íslands og kennaradeild Háskólans á Akureyri.

Hæfnikröfur

Leikskólakennarar fá starfsleyfi frá menntamálaráðuneyti og þurfa að hafa lokið meistaraprófi á háskólastigi. Leikskólakennari þarf að geta myndað góð tengsl við börn, sýnt þeim alúð og stuðning auk þess sem sköpunargáfa, þolinmæði og skipulagshæfni eru mjög æskilegir eiginleikar.

Nánari upplýsingar

Náms- og starfsráðgjöf

Náms- og starfsráðgjafar hjálpa til við upplýsingaleit og aðstoða að finna leiðir til að bæta færni í námi og efla í starfi.

Um er að ræða ráðgjafa símenntunarmiðstöðva, háskóla, á vegum fagráða eða sérfróða um raunfærnimat.

Ábendingar

Vefurinn í er sífelldri vinnslu við að bæta virkni og innihald. Allar ábendingar um úrbætur eru vel þegnar og við hlustum á allt sem notendur hafa að segja.

Umsjón: Fræðslumiðstöð atvinnulífsins

Umsjónarmaður: Arnar Þorsteinsson (arnar@frae.is)