Lífeindafræðingur

Lífeindafræðingar framkvæma rannsóknir á mælanlegum þáttum í líkama manna og dýra. Mældir eru þættir sem hafa áhrif á heilsufar lífvera svo sem erfðaþættir og efnaáhrif. Hvort tveggja er um að ræða þjónusturannsóknir sem gagnast við sjúkdómsgreiningar og meðferð sjúkdóma og vísindarannsóknir sem efla þekkingu á viðkomandi sviði. Lífeindafræðingar eru löggild heilbrigðisstétt.

Helstu verkefni:

  • umsjón með tækjum á rannsóknarstofum
  • greining og vinnsla á niðurstöðum mælinga
  • sýnataka og ráðgjöf um sýnatökur
  • ráðgjöf um túlkun niðurstaðna og tengsl rannsókna
  • þróun, mat og val á nýrri tækni, tækjum og aðferðum

Flestir lífeindafræðingar starfa á rannsóknastofum sjúkrahúsa. Auk þess starfa margir hjá fyrirtækjum í erfðagreiningu og lyfjaiðnaði, matvælaframleiðslu, iðnaði og stofnunum sem þjóna landbúnaði. Í starfinu er unnið með eindir, smáar og stórar; frumeindir, sameindir, erfðaefnisbúta, prótein, ensím, frumur, líffæri og líffærakerfi. Raunar allt frá frumeind upp í þá einingu lífs sem kallast maður.

Hvernig verð ég?

Lífeindafræði er námsbraut við læknadeild Háskóla Íslands. Nám sem veitir starfsréttindi sem lífeindafræðingur tekur fjögur ár; 180 eininga BS-próf auk 60 eininga diplómanáms. Skilyrði fyrir sérfræðileyfi er að hafa lokið meistara- eða doktorsprófi auk starfsreynslu í viðkomandi fræðigrein.

Hæfnikröfur

Lífeindafræðingar fá starfsleyfi frá landlækni og er krafist BS-prófs í lífeindafræði auk eins árs diplómanáms að lágmarki. Lífeindafræðingur þarf að þekkja vel þau lög og reglugerðir sem gilda um heilbrigðisstarfsmenn og geta borið ábyrgð á rannsóknarstörfum í lífvísindum. Í starfi lífeindafræðings er mikilvægt að vera skipulagður, nákvæmur og athugull, þekkja siðareglur stéttarinnar, virða faglegar takmarkanir og þagnarskyldu þegar við á.

 

Náms- og starfsráðgjöf

Náms- og starfsráðgjafar hjálpa til við upplýsingaleit og aðstoða að finna leiðir til að bæta færni í námi og efla í starfi.

Um er að ræða ráðgjafa símenntunarmiðstöðva, háskóla, á vegum fagráða eða sérfróða um raunfærnimat.

Ábendingar

Vefurinn í er sífelldri vinnslu við að bæta virkni og innihald. Allar ábendingar um úrbætur eru vel þegnar og við hlustum á allt sem notendur hafa að segja.

Umsjón: Fræðslumiðstöð atvinnulífsins

Umsjónarmaður: Arnar Þorsteinsson (arnar@frae.is)