Lögfræðingur

Lögfræðingar sinna ýmiss konar lögfræðilegri ráðgjöf. Í starfi lögmanna felst meðal annars að annast meðferð mála fyrir hönd skjólstæðinga svo sem innheimtu-, skilnaðar-, eða skaðabótamála, skipti dánarbúa, stjórn þrotabúa eða sáttaumleitanir. Héraðsdóms- og hæstaréttarlögmenn hafa einkarétt til að annast málflutning fyrir dómstólum.

Dæmi um verkefni lögmanna:

  • veita upplýsingar um réttarstöðu, réttindi og skyldur
  • annast samningagerð
  • veita ráðgjöf um stofnun fyrirtækja
  • annast frágang á skjölum, svo sem erfðaskrám, afsölum og skuldabréfum
  • annast skuldaskil og aðstoða einstaklinga og fyrirtæki við úrlausn fjármála
  • sinna réttargæslu
  • annast varnir fyrir hönd sakborninga í refsimálum

Sem lögfræðingur gætirðu hvort tveggja unnið á opinberum vettvangi og hjá einkafyrirtækjum. Lögfræðinga er víða að finna, til dæmis við lögmanna- og dómarastörf, í ráðuneytum og opinberum stofnunum, hjá fjármálafyrirtækjum og tryggingafélögum eða sem stjórnendur fyrirtækja svo dæmi séu tekin.

Hvernig verð ég?

Grunnnám í lögfræði er þriggja ára háskólanám til BA eða BS gráðu, í boði við Lagadeild Háskóla Íslands, Háskólann í Reykjavík, Háskólann á Akureyri auk þess sem nám í viðskiptalögfræði er í boði við Háskólann á Bifröst. Meistaranám til fullnaðarprófs í lögfræði er einnig í boði við alla skólana fjóra.

Hæfnikröfur

Lögfræðingar þurfa að ljúka meistaragráðu í lögfræði en verða að sækja viðbótarréttindi til að flytja mál fyrir dómstólum auk þess sem ýmis önnur skilyrði eru fyrir útgáfu lögmannsréttinda. Æskilegir eiginleikar lögfræðinga eru heiðarleiki, nákvæmni í vinnubrögðum, þolinmæði og skipulagshæfileikar auk þess sem gott er að eiga auðvelt með mannleg samskipti.

Náms- og starfsráðgjöf

Náms- og starfsráðgjafar hjálpa til við upplýsingaleit og aðstoða að finna leiðir til að bæta færni í námi og efla í starfi.

Um er að ræða ráðgjafa símenntunarmiðstöðva, háskóla, á vegum fagráða eða sérfróða um raunfærnimat.

Ábendingar

Vefurinn í er sífelldri vinnslu við að bæta virkni og innihald. Allar ábendingar um úrbætur eru vel þegnar og við hlustum á allt sem notendur hafa að segja.

Umsjón: Fræðslumiðstöð atvinnulífsins

Umsjónarmaður: Arnar Þorsteinsson (arnar@frae.is)