Mannauðsstjóri

Mannauðs- og starfsmannastjórar sjá um mönnun og ráðningar, þjálfun, fræðslu og starfsþróun, launa- og samningamál ásamt ýmsu sem snýr að velferð starfsfólks og samskiptum á vinnustað.

Helstu verkefni:

  • auglýsa lausar stöður og hafa umsjón með ráðningum
  • eftirlit með vinnuskýrslum, fjarvistum og afleysingum
  • ábyrgð á launaútreikningum og útborgun launa
  • persónuleg ráðgjöf, til dæmis vegna samskiptavandamála á vinnustað
  • umsjón með öryggismálum og ýmsum velferðarmálum starfsfólks
  • skipulagning fræðslu, starfsþjálfunar og námskeiða

Færst hefur í vöxt að starfsheitið mannauðsstjóri komi í stað starfsmannastjóra en fólk með slíka menntun starfar einnig sem fræðslustjórar, kennarar, sjálfstætt starfandi ráðgjafar og ráðningarstjórar hvort tveggja hjá einkafyrirtækjum og hinu opinbera.

Hvernig verð ég?

Nám í mannauðsstjórnun er tveggja ára meistaranám að loknu BA/BS prófi. Slíkt framhaldsnám er kennt í Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands auk þess sem meistaranám í mannauðsstjórnun og vinnusálfræði er í boði við Háskólann í Reykjavík.

Hæfnikröfur

Mannauðs- og starfsmannastjórar þurfa að eiga gott með mannleg samskipti og geta verið hvort tveggja leiðandi og hvetjandi. Skipulags- og stjórnunarhæfileikar eru mikilvægir sem og að geta unnið sjálfstætt, gert áætlanir og metið árangur þeirra. Tölvu- og tungumálaþekking er æskileg, til dæmis á helstu launa- og ritvinnsluforritum.

Náms- og starfsráðgjöf

Náms- og starfsráðgjafar hjálpa til við upplýsingaleit og aðstoða að finna leiðir til að bæta færni í námi og efla í starfi.

Um er að ræða ráðgjafa símenntunarmiðstöðva, háskóla, á vegum fagráða eða sérfróða um raunfærnimat.

Ábendingar

Vefurinn í er sífelldri vinnslu við að bæta virkni og innihald. Allar ábendingar um úrbætur eru vel þegnar og við hlustum á allt sem notendur hafa að segja.

Umsjón: Fræðslumiðstöð atvinnulífsins

Umsjónarmaður: Arnar Þorsteinsson (arnar@frae.is)