Rithöfundur

Rithöfundar skrifa bækur og vinna með ritmál en þó svo að starfsheitið sé gjarnan tengt skáldverkum er starf rithöfunda mun víðtækara en svo. Rithöfundum er gjarnan skipt í flokka eftir því hvers konar ritverk um er að ræða og starfsheitið þá jafnvel þrengt, d. ljóðskáld, skáldsagnahöfundur, handritshöfundur eða leikritahöfundur.
 
Greina má til dæmis á milli þeirra sem skrifa skáldverk annarsvegar; skáldsögur, smásögur, ljóð eða leikrit og hins vegar rithöfunda sem skrifa um ákveðið efni innan sérhæfðari sviða svo sem fræðirit eða kennslubækur.
 
Algeng verkefni:

  • efnisöflun og heimildavinna
  • ritun og textavinna
  • endurskoða texta, oft í samvinnu við ritstjóra eða útgefanda

 
Flestir rithöfundar starfa sjálfstætt og hafa ekki fastan vinnuveitanda þó svo að oft sé unnið í samvinnu við bókaútgáfu eða forlag. Rithöfundar með góða þekkingu á tungumálum og menningu starfa einnig oft sem þýðendur.

Hvernig verð ég?

Engin ein námsleið er sú eina rétta fyrir starf rithöfundar. Ýmsar námsleiðir á framhalds- og háskólastigi geta verið heppilegur undirbúningur. Nefna má að ritlist er kennd sem 60 eininga aukagrein við Íslensku- og menningardeild Háskóla Íslands.

Hæfnikröfur

Engin ein viðmið eiga við um æskilega hæfni eða eiginleika rithöfunda. Þó má almennt segja að sköpunargáfa sé kostur auk færni við að tjá sig í rituðu máli. Alla jafna er gott að geta unnið jafnt og þétt þó svo að verklag rithöfunda geti verið afar misjafnt, frá því að vinna skipulega á hverjum degi yfir ákveðið tímabil yfir í að skrifa mikið á skemmri tíma.

Æskilegt er þó að geta unnið skipulega og sjálfstætt enda eru skrifin oft erfitt og tímafrekt ferli.

Tengd störf og námsgreinar

Náms- og starfsráðgjöf

Náms- og starfsráðgjafar hjálpa til við upplýsingaleit og aðstoða að finna leiðir til að bæta færni í námi og efla í starfi.

Um er að ræða ráðgjafa símenntunarmiðstöðva, háskóla, á vegum fagráða eða sérfróða um raunfærnimat.

Ábendingar

Vefurinn í er sífelldri vinnslu við að bæta virkni og innihald. Allar ábendingar um úrbætur eru vel þegnar og við hlustum á allt sem notendur hafa að segja.

Umsjón: Fræðslumiðstöð atvinnulífsins

Umsjónarmaður: Arnar Þorsteinsson (arnar@frae.is)