Sagnfræðingur

Sagnfræðingar vinna með allskyns heimildir og gögn, meta þau, skrá og flokka í því skyni að miðla sögulegri þekkingu á fjölbreyttan hátt út í samfélagið. Sagnfræðilegar heimildir sem unnið er með geta verið af ýmsum toga; annálar, dómsskjöl, myndir, dagbækur, bréf, fundargerðir, fréttaefni og margs konar prentað og óprentað efni ásamt munnlegum heimildum.

Helstu verkefni:

  • meta áreiðanleika og gildi gagna
  • draga upp mynd af fortíðinni, háttum fólks og hugarfari
  • flokka og skrá heimildir
  • nýta niðurstöður rannsókna í öðrum fræðigreinum við sagnfræðirannsóknir
  • tengja saman atburði og skýra orsakasamhengi

Sagnfræðingar vinna fjölbreytt störf til dæmis við rannsóknir og söguritun, útgáfu- og fjölmiðlastarfsemi, bóka- og skjalavörslu eða kennslu og rannsóknir á öllum skólastigum. Sérsvið innan sagnfræðinnar eru einnig mörg svo sem stjórnmálasaga, hagsaga, kynjasaga, félagssaga og hugmyndasaga.

Hvernig verð ég?

Við Háskóla Íslands er í boði þriggja ára grunnnám til BA – gráðu í sagnfræði en einnig framhaldsnám til meistara- og doktorsgráðu. Um námið.

Hæfnikröfur

Sagnfræðingar þurfa að hafa mikinn áhuga á sögu og sagnfræðilegum fróðleik. Nákvæm og sjálfstæð vinnubrögð eru nauðsynlegir eiginleikar auk þolinmæði og gagnrýninnar hugsunar. Í starfi sagnfræðings er unnið með margs konar skjöl og tölvuforrit sem slíkri vinnu tengjast.

Náms- og starfsráðgjöf

Náms- og starfsráðgjafar hjálpa til við upplýsingaleit og aðstoða að finna leiðir til að bæta færni í námi og efla í starfi.

Um er að ræða ráðgjafa símenntunarmiðstöðva, háskóla, á vegum fagráða eða sérfróða um raunfærnimat.

Ábendingar

Vefurinn í er sífelldri vinnslu við að bæta virkni og innihald. Allar ábendingar um úrbætur eru vel þegnar og við hlustum á allt sem notendur hafa að segja.

Umsjón: Fræðslumiðstöð atvinnulífsins

Umsjónarmaður: Arnar Þorsteinsson (arnar@frae.is)