Sérkennari

Sérkennari sér um kennslu sem felur í sér breytingar á námsmarkmiðum, námsefni, námsaðstæðum og/eða kennsluaðferðum miðað við það sem öðrum nemendum á sama aldri er boðið upp á. Framkvæmd sérkennslu getur verið með margvíslegu móti og fer ýmist fram utan eða innan almennra bekkjardeilda, í sérdeildum eða sérskólum. Hún tekur mið af þörfum nemenda og aðstæðum á hverjum stað.

Helstu verkefni:

  • greining á námsstöðu nemenda, málþroska og lestrarerfiðleikum
  • teymisfundir vegna nemenda með sérþarfir
  • gerð námsáætlana í samstarfi við kennara
  • einstaklingsmiðuð kennsla
  • ráðgjöf til kennara og foreldra varðandi nám, kennslu og námsgögn
  • aðstoð við gerð einstaklingsnámskrár
  • umsjón með námsgögnum sem tengjast sérkennslu
  • rannsóknir og mat á skólastarfi

Verksvið sérkennara getur falist í kennslu, stjórnunarstörfum, ráðgjöf og/eða vinnu við skólaþróun og rannsóknir. Sérkennarar eru í samstarfi við kennara og annað starfsfólk skóla svo sem þroskaþjálfa, stuðningsfulltrúa og náms- og starfsráðgjafa auk tengsla við þjónustustofnanir utan skólakerfisins og foreldra nemenda með sérþarfir.

Sem sérkennari gætirðu starfað í almennum skólum, sérskólum og sérdeildum á öllum skólastigum auk tengdra stofnanna.

Hvernig verð ég?

Nám í sérkennslufræðum er kennt við deild kennslu- og  menntunarfræða í Háskóla Íslands auk námsleiðar Háskólans á Akureyri sem kallast Nám og margbreytileiki - sérkennslufræði. Um er að ræða háskólanám á meistarastigi.

Hæfnikröfur

Sérkennarar þurfa að hafa lokið kennsluréttindanámi og hafa leyfisbréf til kennslu á leik-, grunn- eða framhaldsskólastigi. Að auki þurfa sérkennarar að lágmarki 60 eininga framhaldsnám í sérkennslufræðum.

Náms- og starfsráðgjöf

Náms- og starfsráðgjafar hjálpa til við upplýsingaleit og aðstoða að finna leiðir til að bæta færni í námi og efla í starfi.

Um er að ræða ráðgjafa símenntunarmiðstöðva, háskóla, á vegum fagráða eða sérfróða um raunfærnimat.

Ábendingar

Vefurinn í er sífelldri vinnslu við að bæta virkni og innihald. Allar ábendingar um úrbætur eru vel þegnar og við hlustum á allt sem notendur hafa að segja.

Umsjón: Fræðslumiðstöð atvinnulífsins

Umsjónarmaður: Arnar Þorsteinsson (arnar@frae.is)