Sjóntækjafræðingur

Sjóntækjafræðingar gera mat og mælingar á sjónlagi, til dæmis vegna sjónskekkju, ásamt því að vinna og selja gleraugu og snertilinsur samkvæmt mælingum þeirra eða tilvísun frá augnlækni. Sjóntækjafræðingar eru löggilt heilbrigðisstétt.

Helstu verkefni:

  • mæla sjón og skoða hornhimnu og slímhúð í augum
  • mæla fyrir linsum, máta þær og kenna rétta notkun og meðferð
  • aðstoða við val á gleraugnaumgjörð og tegund sjónglerja
  • slípa gler og setja í umgjörð
  • viðgerðir og lagfæringar á umgjörðum
  • vísa fólki til augnlæknis ef þarf
  • veitir almenna fræðslu og gerir þarfagreiningar vegna notkunar sjóntækja

Í starfi sem sjóntækjafræðingur gætirðu starfað í gleraugnaverslun og unnið þar jöfnum höndum við afgreiðslu, ráðgjöf og viðgerðir.

Hvernig verð ég?

Sjóntækjafræði er ekki kennd á Íslandi. Heilbrigðisráðuneytið veitir leyfisbréf eftir umsögn landlæknis, prófessors í augnlækningum og Félags íslenskra sjóntækjafræðinga en ljúka þarf 3 – 4 ára námi frá viðurkenndum háskóla erlendis. Hafa flestir íslenskir sjóntækjafræðingar sótt slíkt nám til Norðurlandanna.

Hæfnikröfur

Sjóntækjafræðingur þarf að hafa færni í að lesa úr og túlka upplýsingar sem byggja á orðalagi úr læknisfræði. Mikilvægt er að hafa auga fyrir smáatriðum, geta sýnt nákvæmni í starfi og öguð vinnubrögð. Þjónustulund og skipulagshæfileikar eru æskilegir og gott að hafa áhuga á litasamsetningu og tískustraumum.

Sjóntækjafræðingar fá starfsleyfi frá Landlækni og þurfa að hafa lokið viðurkenndu þriggja ára námi frá skóla á háskólastigi. Sjóntækjafræðingur þarf að þekkja þær faglegu takmarkanir sem gilda um rétt til sjónmælinga auk þess að virða þagnarskyldu þegar við á.

Nánari upplýsingar

Náms- og starfsráðgjöf

Náms- og starfsráðgjafar hjálpa til við upplýsingaleit og aðstoða að finna leiðir til að bæta færni í námi og efla í starfi.

Um er að ræða ráðgjafa símenntunarmiðstöðva, háskóla, á vegum fagráða eða sérfróða um raunfærnimat.

Ábendingar

Vefurinn í er sífelldri vinnslu við að bæta virkni og innihald. Allar ábendingar um úrbætur eru vel þegnar og við hlustum á allt sem notendur hafa að segja.

Umsjón: Fræðslumiðstöð atvinnulífsins

Umsjónarmaður: Arnar Þorsteinsson (arnar@frae.is)