Sjúkraliði

Starf sjúkraliða felur í sér eftirlit og umönnun einstaklinga og fjölskyldna á heilbrigðisstofnunum eða heimilum. Starfið er fjölbreytt, allt frá því að veita stuðning og hvatningu við athafnir daglegs lífs til þess að hjúkra mikið veikum einstaklingum á sérhæfðum deildum. Sjúkraliði er lögverndað starfsheiti.

Helstu verkefni:

  • aðstoða og leiðbeina sjúklingum við athafnir daglegs lífs og endurhæfingu
  • hafa eftirlit með og fyrirbyggja fylgikvilla rúmlegu
  • umsjón með umönnun tiltekinna sjúklinga
  • leiðbeina aðstoðarfólki við aðhlynningu
  • fræðsla um bata, heilsueflingu og úrræði í heilbrigðiskerfinu

Í starfi sjúkraliða eru algengir vinnustaðir sjúkrahús, hjúkrunarheimili, heilsugæslustöðvar eða aðrar heilbrigðisstofnanir. Sem sjúkraliði tekurðu þátt í þverfaglegri teymisvinnu um hjúkrun og meðferð, átt samskipti við ólíka einstaklinga undir ýmsum kringumstæðum og þarft að geta metið líkamlegt, andlegt og félagslegt ástand einstaklinga og fjölskyldna í samráði við hjúkrunarfræðinga, lækna og annað heilbrigðisstarfsfólk.

Hvernig verð ég?

Meðalnámstími í sjúkraliðanámi er um þrjú ár að meðtöldu níu vikna verknámi og sextán vikna starfsþjálfun á heilbrigðisstofnun. Námsbrautin hefur verið í boði við Fjölbrautaskólann við Ármúla, Fjölbrautaskólann í Breiðholti, Fjölbrautaskóla Suðurnesja, Fjölbrautaskóla VesturlandsMenntaskólann á Ísafirði, Verkmenntaskólann á Akureyri og Verkmenntaskóla Austurlands.

Sjúkraliðabrú kann einnig að vera í boði, ætluð þeim sem hafa starfsreynslu eða fyrra nám til að byggja á, auk fjarnáms hjá Fjarmenntaskólanum.

Hæfnikröfur

Sjúkraliðar þurfa að búa yfir þekkingu á hjúkrunar- og umönnunarstörfum og geta rökstutt þá meðferð sem framfylgt er hverju sinni. Ástand skjólstæðinga er metið í samvinnu við annað heilbrigðisstarfsfólk og því mikilvægt að geta átt samskipti við ólíka einstaklinga með ólíkar þarfir og tekið þátt í þverfaglegu samstarfi á vinnustað. Mikilvægt er að búa yfir tölvukunnáttu vegna skráningar og varðveislu upplýsinga og vera fær um að veita skyndihjálp ef slys eða óhapp ber að höndum.

Tengd störf og námsgreinar

Náms- og starfsráðgjöf

Náms- og starfsráðgjafar hjálpa til við upplýsingaleit og aðstoða að finna leiðir til að bæta færni í námi og efla í starfi.

Um er að ræða ráðgjafa símenntunarmiðstöðva, háskóla, á vegum fagráða eða sérfróða um raunfærnimat.

Ábendingar

Vefurinn í er sífelldri vinnslu við að bæta virkni og innihald. Allar ábendingar um úrbætur eru vel þegnar og við hlustum á allt sem notendur hafa að segja.

Umsjón: Fræðslumiðstöð atvinnulífsins

Umsjónarmaður: Arnar Þorsteinsson (arnar@frae.is)