Sjúkraþjálfari

Markmið sjúkraþjálfunar er að efla og viðhalda heilsu, færni og starfshæfni og stuðla þannig að virkri þátttöku og bættum lífsgæðum fólks á öllum æviskeiðum.   Starfið miðar að því að bæta hreyfigetu, greina orsakir hreyfitruflana og færniskerðinga og veita meðferð sem byggir á greiningunni. Auk þess fást sjúkraþjálfarar við að fyrirbyggja og/eða draga úr afleiðingum áverka, álagseinkenna, sjúkdóma, öldrunar og lífsstíls sem geta haft áhrif á hreyfigetu og þar með á lífsgæði einstaklinga. Sjúkraþjálfarar eru löggild heilbrigðisstétt.

Helstu verkefni:

  • endurhæfing eftir sjúkdóma, slys og aðgerðir
  • þjálfun og meðferð íþróttafólks
  • meðhöndlun langveikra, fatlaðra og aldraðra
  • stoðkerfisvandamál
  • lífstílssjúkdómar
  • forvarnir, fræðsla og heilsuefling

Sjúkraþjálfarar starfa jafnt á heilbrigðisstofnunum sem á einkareknum sjúkraþjálfunarstofum. Starfsvettvangur er meðal annars sjúkrahús, endurhæfingarstofnanir, öldrunarstofnanir og líkamsræktarstöðvar. Einnig starfa sjúkraþjálfarar hjá íþróttafélögum, við kennslu og rannsóknir, vinnuvernd og ráðgjöf, svo sem á sviði forvarna og heilsueflingar.

Hvernig verð ég?

Sjúkraþjálfun er kennd innan læknadeildar Háskóla Íslands og eru nemendur teknir inn í námið að undangengnum inntökuprófum. Til BS-gráðu í sjúkraþjálfunarfræðum þarf að ljúka þriggja ára grunnnámi og tveimur árum til viðbótar til meistaraprófs og er þá hægt að sækja um starfsleyfi auk þess sem MS-gráða uppfyllir grunnkröfur fyrir doktorsnám.

Hæfnikröfur

Sjúkraþjálfarar þurfa starfsleyfi frá landlækni. Sérfræðileyfi eru veitt á þrettán sérsviðum að uppfylltum viðbótarkröfum. Sjúkraþjálfari þarf að geta borið ábyrgð á þeim forvörnum, ráðgjöf, greiningu og meðferð sem veitt er. Í starfi sjúkraþjálfara er mikilvægt að þekkja siðareglur stéttarinnar, virða faglegar takmarkanir sem og þagnarskyldu þegar við á.

Náms- og starfsráðgjöf

Náms- og starfsráðgjafar hjálpa til við upplýsingaleit og aðstoða að finna leiðir til að bæta færni í námi og efla í starfi.

Um er að ræða ráðgjafa símenntunarmiðstöðva, háskóla, á vegum fagráða eða sérfróða um raunfærnimat.

Ábendingar

Vefurinn í er sífelldri vinnslu við að bæta virkni og innihald. Allar ábendingar um úrbætur eru vel þegnar og við hlustum á allt sem notendur hafa að segja.

Umsjón: Fræðslumiðstöð atvinnulífsins

Umsjónarmaður: Arnar Þorsteinsson (arnar@frae.is)