Skipulagsfræðingur

Skipulagsfræðingar vinna að gerð áætlana um notkun lands og byggðaþróun. Starfið miðar að því að sameina og samræma ólík sjónarmið þegar ákvarðanir eru teknar um framtíðarnotkun landsins og auðlinda þess, svo sem skipulag íbúðasvæða, samgangna og staðarval stóriðju. Skipulagsfræðingur er löggilt starfsheiti.

Helstu verkefni:

  • samstarf vegna deiliskipulags og skipulags byggðarlaga
  • safna saman og greina rannsóknir á sviði skipulagsfræða
  • greina hvernig hámarka megi nýtingu lands
  • meta tillögur að breytingum og hagkvæmni þeirra
  • kynna verkefni, tillögur, áætlanagerð og áætlaðan kostnað

Skipulagsfræðingar starfa á ríkisstofnunum við stjórnunarstörf, rannsóknir og eftirlit, hjá skipulagsskrifstofum sveitarfélaga og í auknum mæli sem sjálfstæðir ráðgjafar við gerð svæðis-, aðal- og deiliskipulags.

Hvernig verð ég?

Tveggja ára meistaranám í skipulagsfræði, með áherslu á sjálfbæra þróun og sköpun lífvænlegs umhverfis, er í boði við Landbúnaðarháskóla Íslands.

Hæfnikröfur

Skipulagsfræðingar verða að hafa lokið meistaraprófi í skipulagsfræði til að fá löggilt starfsréttindi. Í starfinu er mikilvægt að geta gert grein fyrir vinnu sinni í ræðu og riti auk þess sem útsjónarsemi, greiningarhæfni og lausnamiðuð hugsun eru mikilvægir eiginleikar. Einnig er gott að hafa auga fyrir smáatriðum og geta nálgast skipulagsverkefni á hagnýtan hátt. Æskilegt er að þekkja til hönnunar- og skipulagsforrita enda felst í starfinu að getað teiknað upp líkön og gröf.

Náms- og starfsráðgjöf

Náms- og starfsráðgjafar hjálpa til við upplýsingaleit og aðstoða að finna leiðir til að bæta færni í námi og efla í starfi.

Um er að ræða ráðgjafa símenntunarmiðstöðva, háskóla, á vegum fagráða eða sérfróða um raunfærnimat.

Ábendingar

Vefurinn í er sífelldri vinnslu við að bæta virkni og innihald. Allar ábendingar um úrbætur eru vel þegnar og við hlustum á allt sem notendur hafa að segja.

Umsjón: Fræðslumiðstöð atvinnulífsins

Umsjónarmaður: Arnar Þorsteinsson (arnar@frae.is)