Skjalavörður

Skjalaverðir starfa við skráningu og frágang bréfa og skjala. Í starfinu felst að skipuleggja skjalaflokka og aðgengi að skjölum, ákveða hverjir megi vinna með skjölin, hvað skuli varðveita og hverju megi henda.

Helstu verkefni:

  • greina uppruna skjala og varðveisluferli
  • varðveita skjöl sem hafa sögu-, laga-, menningar- og fræðilegt gildi
  • huga að ólíkum varðveisluaðferðum
  • útbúa skrár yfir skjalasöfn og aðstoða við heimildaleit
  • gera áætlun um eyðingu gagna

Í starfi sem skjalavörður gætirðu unnið í skjalasafni á borð við Þjóðskjalasafn Íslands, skjalasafni háskóla, sveitarfélaga eða annarra embætta og stofnana. Gjarnan er unnið í samvinnu við þá sem afhenda skjöl til varðveislu, gefendur skjalasafna, notendur og fleiri.

Hvernig verð ég?

Skjalfræði er kennd í Háskóla Íslands sem viðbótardiplóma að loknu BA prófi.

Hæfnikröfur

Skjalaverðir þurfa að búa yfir skipulagshæfileikum, gagnrýnni hugsun auk sjálfstæðra og nákvæmra vinnubragða. Gott er að hafa áhuga og þekkingu á sagnfræði, þjóðfræði og stjórnsýslu.

Náms- og starfsráðgjöf

Náms- og starfsráðgjafar hjálpa til við upplýsingaleit og aðstoða að finna leiðir til að bæta færni í námi og efla í starfi.

Um er að ræða ráðgjafa símenntunarmiðstöðva, háskóla, á vegum fagráða eða sérfróða um raunfærnimat.

Ábendingar

Vefurinn í er sífelldri vinnslu við að bæta virkni og innihald. Allar ábendingar um úrbætur eru vel þegnar og við hlustum á allt sem notendur hafa að segja.

Umsjón: Fræðslumiðstöð atvinnulífsins

Umsjónarmaður: Arnar Þorsteinsson (arnar@frae.is)