Skólaliði

Störf skólaliða tengjast velferð og vellíðan nemenda í grunnskólum þar sem nemendum er sinnt í margskonar aðstæðum. Skólaliðar gæta nemenda og leiðbeina þeim auk þess að sjá um ræstingar og þrif. Skólaliðar sinna nemendum inni sem úti, taka þátt í vettvangsferðum, veita nemendum með sérþarfir aðstoð og sitja yfir í prófum.

Helstu verkefni:

  • aðstoða í eldhúsi og í matartímum nemenda
  • annast gæslu og eftirlit á göngum og í búningsklefum
  • sinna frímínútnagæslu úti og inni
  • aðstoða nemendur með fatnað ef með þarf
  • halda húsnæði skóla hreinu og hafa umsjón með hreingerningartækjum
  • aðstoða við uppröðun og tilfærslu á húsgögnum
  • fylgja nemendum á milli kennslusvæða

Í starfi sem skólaliði umgengst þú ólíka einstaklinga á öllum aldri og sinnir margbreytilegum verkefnum. Mikil samskipti eru við börn, foreldra, kennara og annað starfsfólk grunnskólans.

Hvernig verð ég?

Uppeldis- og þjónustubrautir hafa verið kenndar í Verkmenntaskóla Austurlands og Borgarholtsskóla. Meðalnámstími er eitt ár að meðtalinni sex vikna starfsþjálfun.

Raunfærnimat og/eða skólaliðabrú kann einnig að vera í boði, ætlað þeim sem hafa starfsreynslu eða fyrra nám til að byggja á.

Hæfnikröfur

Skólaliði þarf að geta hjálpað börnum í leik og starfi, leiðbeint þeim um góða umgengni auk þess að sjá um ræstingu á skólahúsnæði. Skólaliðar eru í mikilvægu hlutverki sem fyrirmyndir barna, þurfa að geta lesið í aðstæður og brugðist fljótt og vel við þegar þörf er á. Góð samskiptafærni og umhyggja eru miklir kostir í starfinu. Gott er einnig að geta veitt fyrstu hjálp ef slys ber að höndum.

Nánari upplýsingar

 

 

Náms- og starfsráðgjöf

Náms- og starfsráðgjafar hjálpa til við upplýsingaleit og aðstoða að finna leiðir til að bæta færni í námi og efla í starfi.

Um er að ræða ráðgjafa símenntunarmiðstöðva, háskóla, á vegum fagráða eða sérfróða um raunfærnimat.

Ábendingar

Vefurinn í er sífelldri vinnslu við að bæta virkni og innihald. Allar ábendingar um úrbætur eru vel þegnar og við hlustum á allt sem notendur hafa að segja.

Umsjón: Fræðslumiðstöð atvinnulífsins

Umsjónarmaður: Arnar Þorsteinsson (arnar@frae.is)