Skólastjóri grunnskóla

Skólastjóri grunnskóla er forstöðumaður skólans og veitir honum faglega forystu á sviði náms og skólaþróunar. Ábyrgð skólastjóra felst í að skólastarf sé í samræmi við lög og reglugerðir, stefnumörkun hans fylgi aðalnámskrá og rekstur sé í samræmi við fjárhagsáætlun.

 

Helstu verkefni:

  • yfirumsjón með störfum og starfsþróun nemenda, kennara og starfsfólks
  • skipulag náms og kennslu í skólanum
  • innritun og útskrift nemenda
  • þróun og umbætur í skólastarfinu
  • samstarf heimilis og skóla og grenndarsamfélags
  • samvinna við fræðsluyfirvöld
  • ráðningar starfsfólks og starfsmannahald

 

Skólastjórar grunnskóla þurfa einnig að huga að þáttum á borð við innra mat, áætlunum um endurmenntun starfsfólks, umsjón með skipulagningu sérfræðiþjónustu og gerð forvarnaáætlunar.

Hvernig verð ég?

Skólastjórar í grunnskólum þurfa að hafa löggilt réttindi grunnskólakennara auk viðbótarmenntunar í stjórnun. Námið er í boði við deild kennslu- og menntunarfræðideild Háskóla Íslands og kennaradeild Háskólans á Akureyri.

Hæfnikröfur

Skólastjórar þurfa að geta unnið sjálfstætt og skipulega. Mikilvægt er að eiga auðvelt með mannleg samskipti og búa yfir metnaði og áhuga á menntun barna og unglinga. Nauðsynlegt er að vera fær um að leiða samstarf og samræðu ólíkra einstaklinga og geta kynnt skólastarfið innan skólans sem utan.

Nánari upplýsingar

Náms- og starfsráðgjöf

Náms- og starfsráðgjafar hjálpa til við upplýsingaleit og aðstoða að finna leiðir til að bæta færni í námi og efla í starfi.

Um er að ræða ráðgjafa símenntunarmiðstöðva, háskóla, á vegum fagráða eða sérfróða um raunfærnimat.

Ábendingar

Vefurinn í er sífelldri vinnslu við að bæta virkni og innihald. Allar ábendingar um úrbætur eru vel þegnar og við hlustum á allt sem notendur hafa að segja.

Umsjón: Fræðslumiðstöð atvinnulífsins

Umsjónarmaður: Arnar Þorsteinsson (arnar@frae.is)