Söðlasmiður

Söðlasmiður vinnur að söðlasmíði allt frá fyrstu hugmynd til fullbúinnar vöru og annast viðgerðir og viðhald á reiðtygjum og annarri leðurvöru. Söðlasmíði er löggilt iðngrein.

Helstu verkefni:

  • viðhald og viðgerðir á reiðtygjum og leðurvöru
  • nýsmíði og undirbúningur fyrir vinnslu á reiðtygjum og leðurvöru
  • sala á vörum sem heyra til umhirðu söðla

Í starfi söðlasmiðs gætir þú starfað á söðlaverkstæði, sinnt þjónustu við viðskiptavini eða ráðgjöf og sölu í tengslum við hestamennsku.

Hvernig verð ég?

Söðlasmíði var um tíma kennd í Fjölbrautaskóla Suðurlands á Selfossi en er ekki lengur í boði.  Meðalnámstími var sex annir, tvær annir í skóla og 96 vikna starfsþjálfun.

Hæfnikröfur

Söðlasmiður þarf að hafa umfangsmikla þekkingu á tækjum, handverkfærum og efnum sem tengjast greininni. Mikilvægt er að geta unnið eftir teikningum og sett saman verklýsingar fyrir vörur og verk. Söðlasmiður saumar, pússar, límir og litar, vinnur með ýmis áhöld, efni og tæki og þarf að geta notað tölvutækni við upplýsingaöflun og hugmyndaþróun.

Nánari upplýsingar

Náms- og starfsráðgjöf

Náms- og starfsráðgjafar hjálpa til við upplýsingaleit og aðstoða að finna leiðir til að bæta færni í námi og efla í starfi.

Um er að ræða ráðgjafa símenntunarmiðstöðva, háskóla, á vegum fagráða eða sérfróða um raunfærnimat.

Ábendingar

Vefurinn í er sífelldri vinnslu við að bæta virkni og innihald. Allar ábendingar um úrbætur eru vel þegnar og við hlustum á allt sem notendur hafa að segja.

Umsjón: Fræðslumiðstöð atvinnulífsins

Umsjónarmaður: Arnar Þorsteinsson (arnar@frae.is)