Starf í skógrækt

Verkefni skógarmanna og starfsmanna í skógrækt eru nokkuð breytileg eftir árstíðum. Í starfinu felst til dæmis að gróðursetja tré og plöntur, hirða skóginn, taka þátt í grisjun og taka á móti þeim sem kynnast vilja skógrækt á Íslandi.

Helstu verkefni:

  • gróðursetning og sáning
  • áburðargjöf og umhirða plantna
  • grisja skóg og flytja timbur
  • umsjón svæða svo sem sláttur, girðingavinna og viðhald gönguleiða
  • móttaka og leiðsögn (til dæmis kynningar fyrir skóla)
  • vinnsla og sala skógarafurða
  • einfalt viðhald tækja og véla

Í starfi við skógrækt gætirðu unnið undir verkstjórn skógtæknis eða sambærilegs sérfræðings og jafnvel verið falin tímabundin mannaforráð sem flokksstjóri eða verkstjóri sumarstarfsfólks.

Hvernig verð ég?

Í Garðyrkjuskóla Landbúnaðarháskóla Íslands er í boði þriggja ára námsbraut á framhaldsskólastigi, braut skógar og náttúru, sem veitir undirstöðuþekkingu í störfum sem lúta að skógrækt og umönnun umhverfis.

Hæfnikröfur

Skógarmaður þarf að vera vel á sig kominn líkamlega og kunna rétta líkamsbeitingu við þau störf sem unnin eru. Einnig er mikilvægt að þekkja helstu trjátegundir sem notaðar eru í skógrækt hér á landi.

Í skógrækt eru notuð ýmsar vélar og verkfæri svo sem keðjusagir, kjarrsagir og vinnuvélar auk dráttarvéla og tengdra tækja. Skógarmaður þarf að sjá um val á viðeigandi verkfærum og hafa réttindi á þau tæki sem notuð eru.

Náms- og starfsráðgjöf

Náms- og starfsráðgjafar hjálpa til við upplýsingaleit og aðstoða að finna leiðir til að bæta færni í námi og efla í starfi.

Um er að ræða ráðgjafa símenntunarmiðstöðva, háskóla, á vegum fagráða eða sérfróða um raunfærnimat.

Ábendingar

Vefurinn í er sífelldri vinnslu við að bæta virkni og innihald. Allar ábendingar um úrbætur eru vel þegnar og við hlustum á allt sem notendur hafa að segja.

Umsjón: Fræðslumiðstöð atvinnulífsins

Umsjónarmaður: Arnar Þorsteinsson (arnar@frae.is)