Starf við skjalaumsjón

Skjalaumsjón snýst um að halda skipulagi á skjölum og stýra þeim í ákveðinn farveg innan viðkomandi fyrirtækis eða stofnunar. Starfsmaður í skjalaumsjón tekur því á móti skjölum, skannar þau, skráir og gengur frá samkvæmt fyrir fram gefnum lögum og kerfum.

Helstu verkefni:

  • skjalamóttaka – rafrænt og á pappír
  • skanna skjöl inn í skjalakerfi
  • skjalaleit og ráðgjöf fyrir viðskiptavini
  • frágangur á gögnum
  • pakka skjölum til varðveislu
  • grisja skjöl og útbúa geymsluskrár samkvæmt áætlunum

Störf sem tengjast skjalavörslu er víða að finna bæði hjá einkafyrirtækjum og hinu opinbera. Alla jafna er unnið undir leiðsögn ábyrgðaraðila viðkomandi skjalasafns.

Hvernig verð ég?

Ekki er gerð formleg krafa um menntun til starfa við skjalavörslu. Á háskólastigi er í boði nám í skjalfræði á vegum Háskóla Íslands (sjá starf skjalavarðar).

Hæfnikröfur

Í starfi við skjalavörslu reynir á skipulagshæfileika og öguð vinnubrögð en auk þess er mikilvægt að virða trúnað við fyrirtæki og viðskiptavini. Góð tölvuþekking er æskileg enda meðferð rafrænna gagna stór hluti starfsins. Einnig þarf að búa yfir þekkingu á reglum Þjóðskjalasafns um frágang og varðveislu gagna ásamt helstu lögum og reglugerðum sem tengjast skjalaumsjón.

Nánari upplýsingar

Náms- og starfsráðgjöf

Náms- og starfsráðgjafar hjálpa til við upplýsingaleit og aðstoða að finna leiðir til að bæta færni í námi og efla í starfi.

Um er að ræða ráðgjafa símenntunarmiðstöðva, háskóla, á vegum fagráða eða sérfróða um raunfærnimat.

Ábendingar

Vefurinn í er sífelldri vinnslu við að bæta virkni og innihald. Allar ábendingar um úrbætur eru vel þegnar og við hlustum á allt sem notendur hafa að segja.

Umsjón: Fræðslumiðstöð atvinnulífsins

Umsjónarmaður: Arnar Þorsteinsson (arnar@frae.is)