Stuðningsfulltrúi á sambýli

Stuðningsfulltrúar á sambýlum aðstoða þá sem þurfa á sérhæfðri aðstoð að halda við athafnir daglegs lífs; heimilishald, umgengni og tómstundir. Unnið er með fólki með fatlanir, geðræna sjúkdóma og öðrum þeim sem þurfa stuðnings við til lengri eða skemmri tíma.

Helstu verkefni:

  • aðstoða við heimilisstörf; þrif, matseld og þvotta
  • leiðbeina og aðstoða í sambandi við fataval og hreinlæti
  • hjálpa til við að matast og klæðast ef með þarf
  • aðstoða við að sinna erindum á borð við innkaup og samskipti við stofnanir
  • veita íbúum sambýlis félagsskap
  • leiðbeina og aðstoða í tengslum við mannleg samskipti
  • aðstoða við þátttöku í tómstundastarfi

Störf stuðningsfulltrúa á sambýlum geta verið talsvert mismunandi vegna ólíkra þarfa skjólstæðinga. Stuðningsfulltrúar vinna oftast með öðru fagfólki og sérfræðingum þar sem ákvarðanir eru teknar um meðferðarform, skipulag og áætlanir.

Hvernig verð ég?

Ekki er gerð formleg krafa um menntun til að gegna starfi stuðningsfulltrúa á sambýli en ýmis konar menntun í uppeldis- og heilbrigðisgreinum getur verið gagnleg auk þess sem margskonar námskeið kunna að standa til boða.

 

Hæfnikröfur

Stuðningsfulltrúar á sambýlum þurfa að búa yfir mikilli samkennd, hafa áhuga á að hjálpa öðrum og búa yfir hæfileika til að leiðbeina og hvetja. Samviskusemi, skipulögð vinnubrögð og þekking á þörfum og getu skjólstæðinga eru afar mikilvægir eiginleikar. Æskilegt er að vera vel á sig kominn líkamlega sem andlega.

 

Náms- og starfsráðgjöf

Náms- og starfsráðgjafar hjálpa til við upplýsingaleit og aðstoða að finna leiðir til að bæta færni í námi og efla í starfi.

Um er að ræða ráðgjafa símenntunarmiðstöðva, háskóla, á vegum fagráða eða sérfróða um raunfærnimat.

Ábendingar

Vefurinn í er sífelldri vinnslu við að bæta virkni og innihald. Allar ábendingar um úrbætur eru vel þegnar og við hlustum á allt sem notendur hafa að segja.

Umsjón: Fræðslumiðstöð atvinnulífsins

Umsjónarmaður: Arnar Þorsteinsson (arnar@frae.is)