Stuðningsfulltrúi í skóla

Stuðningsfulltrúar aðstoða nemendur náms- og félagslega með það að markmiði að auka færni þeirra og sjálfstæði. Oft er um að ræða nemendur sem þurfa sérstök úrræði vegna námserfiðleika, félagslegra aðstæðna, fötlunar eða þroskafrávika.

Helstu verkefni:

  • aðstoða nemendur við að vera virkir í skólastarfi
  • aðlaga verkefni að getu nemanda
  • styrkja jákvæða hegðun nemenda
  • leiðbeina um rétta líkamsbeitingu, notkun skriffæra og fleira
  • aðstoða nemendur við athafnir daglegs lífs ef þörf er á
  • styðja nemendur í félagslegum samskiptum
  • fylgja og aðstoða nemendur í vettvangsferðum

Stuðningsfulltrúar starfa í leik-, grunn- og framhaldsskólum. Í starfi sem stuðningsfulltrúi vinnurðu í nánu samstarfi við kennara eða sérkennara, eftir áætlun og leiðsögn þeirra.

Hvernig verð ég?

Nám stuðningsfulltrúa er í boði í Borgarholtsskóla og Verkmenntaskóla Austurlands auk náms við Fjarmenntaskólann. Meðalnámstími eru tvö til þrjú ár að meðtalinni tólf vikna starfsþjálfun.

Raunfærnimat og/eða stuðningsfulltrúabrú kunna einnig að vera í boði, ætlað þeim sem hafa starfsreynslu eða fyrra nám til að byggja á.

Hæfnikröfur

Stuðningsfulltrúi þarf að hafa hæfni til að setja sig inn í aðstæður einstakra nemanda og vera fær um að sinna ólíkum þörfum þeirra. Mikilvægt er til dæmis að þekkja til þeirra bjarga sem standa fötluðum nemendum til boða, geta aðstoðað við kennslu í bóklegum og verklegum greinum og hjálpað nemendum með námserfiðleika.

Stuðningsfulltrúar gegna mikilvægu hlutverki sem fyrirmyndir og þurfa að geta lesið í aðstæður og brugðist við með viðeigandi hætti. Í starfi stuðningsfulltrúa er einum nemanda ýmist fylgt eftir eða farið á milli bekkja og fleirum sinnt.

Náms- og starfsráðgjöf

Náms- og starfsráðgjafar hjálpa til við upplýsingaleit og aðstoða að finna leiðir til að bæta færni í námi og efla í starfi.

Um er að ræða ráðgjafa símenntunarmiðstöðva, háskóla, á vegum fagráða eða sérfróða um raunfærnimat.

Ábendingar

Vefurinn í er sífelldri vinnslu við að bæta virkni og innihald. Allar ábendingar um úrbætur eru vel þegnar og við hlustum á allt sem notendur hafa að segja.

Umsjón: Fræðslumiðstöð atvinnulífsins

Umsjónarmaður: Arnar Þorsteinsson (arnar@frae.is)