Stýrimaður

Stýrimenn sinna öllum helstu verkefnum skipstjóra. Stig þeirra til skipstjórnarréttinda (A – E) eru öll hin sömu og fást að fullnægðum skilyrðum um siglingatíma og starfsþjálfun.

Helstu verkefni (í samráði við skipstjóra):

  • skipuleggja og taka ákvarðanir um siglingaleið, stefnu og siglingalag
  • stjórna skipi við sérstakar aðstæður svo sem þegar lagst er að bryggju
  • samræma störf um borð
  • velja fiskimið, skipuleggja veiðar og sjá til að veiðarfæri séu í lagi
  • umsjón með fermingu og affermingu skips
  • ráðningar og skráning skipshafnar

Stýrimenn starfa á margs konar skipum, svo sem fiskiskipum, dráttarbátum, flutningaskipum og varðskipum.

Hvernig verð ég?

Nám í skipstjórn skiptist í fimm réttindastig sem hvert um sig gefur réttindi til starfa um borð í skipum af mismunandi stærð og gerð. Réttindastig D veitir ótakmörkuð réttindi á öll skip, nema varðskip, en stig E er fyrir skipherra á varðskipum. Raunfærnimat hefur farið fram og/eða kann að vera í boði.

Hæfnikröfur

Stýrimaður þarf að hafa þekkingu og færni til að stjórna skipum sem réttindi þeirra ná yfir og geta tekið við yfirstjórn skips í forföllum skipstjóra. Mikilvægt er að geta metið veðurfarslegar aðstæður og þær hættur sem skapast geta um borð og á hafi úti. Stýrimenn þurfa að þekkja vel til hvers kyns siglingartækja og sjókorta, auk fiskileitartækja þegar það á við.

Nánari upplýsingar

Náms- og starfsráðgjöf

Náms- og starfsráðgjafar hjálpa til við upplýsingaleit og aðstoða að finna leiðir til að bæta færni í námi og efla í starfi.

Um er að ræða ráðgjafa símenntunarmiðstöðva, háskóla, á vegum fagráða eða sérfróða um raunfærnimat.

Ábendingar

Vefurinn í er sífelldri vinnslu við að bæta virkni og innihald. Allar ábendingar um úrbætur eru vel þegnar og við hlustum á allt sem notendur hafa að segja.

Umsjón: Fræðslumiðstöð atvinnulífsins

Umsjónarmaður: Arnar Þorsteinsson (arnar@frae.is)