Tæknifræðingur

Tæknifræðingar vinna við að hagnýta fræðilega verkþekkingu innan atvinnulífsins. Í starfinu felst meðal annars nýsköpun, vöruhönnun og þróun nýrra lausna við byggingaframkvæmdir, hönnun mannvirkja, rafeindakerfa eða véla. Tæknifræðingur er löggilt starfsheiti.

Helstu verkefni:

  • hanna mannvirki á borð við jarðhitavirkjanir eða rafeinda- og fjarskiptakerfi
  • ráðgjöf í framleiðslufyrirtækjum
  • framkvæmdastýring, áætlanagerð, verkefna- og gæðastjórnun
  • vöruhönnun og vöruþróun
  • hönnun og uppsetning véla

Sem tæknifræðingur gætirðu til dæmis unnið á verkfræði- eða ráðgjafastofum, í tölvu- og hugbúnaðarfyrirtækjum, í sjávarútvegi, fjármála- eða fjarskiptafyrirtækjum.

Hvernig verð ég?

Ljúka þarf þriggja til fjögurra ára háskólanámi til að öðlast löggildingu sem tæknifræðingur. Í Háskólanum í Reykjavík er um að ræða fjórar greinar til BSc gráðu; byggingartæknifræði, iðnaðartæknifræði, rafmagnstæknifræði og véla- og orkutæknifræði. Háskóli Íslands og Keilir bjóða í sameiningu upp á tvær námsleiðir til BS – gráðu; orku- og umhverfistæknifræði og mekatróník hátæknifræði.

Hæfnikröfur

Tæknifræðingar þurfa að hafa áhuga á tækni og tæknilegum lausnum auk þess sem hæfni til að leysa flókin vandamál og hanna verkferla er nauðsynleg. Nákvæm og skipulögð vinnubrögð eru mikilvægir eiginleikar ásamt því að eiga auðvelt með að taka ákvarðanir, stjórna verkefnum og bera ábyrgð.

Náms- og starfsráðgjöf

Náms- og starfsráðgjafar hjálpa til við upplýsingaleit og aðstoða að finna leiðir til að bæta færni í námi og efla í starfi.

Um er að ræða ráðgjafa símenntunarmiðstöðva, háskóla, á vegum fagráða eða sérfróða um raunfærnimat.

Ábendingar

Vefurinn í er sífelldri vinnslu við að bæta virkni og innihald. Allar ábendingar um úrbætur eru vel þegnar og við hlustum á allt sem notendur hafa að segja.

Umsjón: Fræðslumiðstöð atvinnulífsins

Umsjónarmaður: Arnar Þorsteinsson (arnar@frae.is)