Talmeinafræðingur

Talmeinafræðingar vinna að greiningu á mál- og talmeinum og veita meðferð. Sem dæmi má nefna frávik í málþroska og framburði, stam, raddveilur, tjáningarerfiðleika eftir heilablóðfall og kyngingartregðu. Einnig meta talmeinafræðingar þörf fyrir og veita þjálfun í óhefðbundnum tjáskiptaleiðum. Talmeinafræðingar eru löggilt heilbrigðisstétt.

Helstu verkefni:

  • greining á málþroska með tal- og/eða málþroskaprófi
  • gerð meðferðaráætlana
  • ráðgjöf þar sem fylgt er eftir niðurstöðum greininga

Í starfi sem talmeinafræðingur eða talkennari gætir þú starfað í skólum, á sjúkrahúsum, endurhæfingar- og greiningarstöðvum eða á eigin stofu. Unnið er í nánu samstarfi við kennara, lækna og aðrar uppeldis- og heilbrigðisstéttir. Skjólstæðingar eru á öllum aldri, allt frá ungabörnum til aldraðra.

Helstu markmið:

  • auka málskilning og máltjáningu
  • stuðla að bættum boðskiptum
  • styrkja talfæri og leiðrétta framburð
  • auka málfærni og málvitund
  • draga úr raddvandamálum, stami, þvoglumæli og lestrarörðugleikum

Talmeinafræðingar og talkennarar geta sérhæft sig á ýmsum sviðum innan talmeinafræði svo sem í talþjálfun ungra barna, þroskafrávikum, lesröskunum, raddþjálfun, málstoli, kyngingaörðugleikum eða stami.
 

Hvernig verð ég?

Námsbraut í talmeinafræði er innan læknadeildar Háskóla Íslands. Um er að ræða tveggja ára þverfaglegt nám á meistarastigi að loknu þriggja ára grunnnámi.

Hæfnikröfur

Talmeinafræðingar fá starfsleyfi frá landlækni og þurfa að hafa lokið meistaragráðu í talmeinafræði á háskólastigi og sex mánaða verklegri þjálfun. Talmeinafræðingur þarf að geta borið ábyrgð á þeirri greiningu og meðferð sem veitt er auk þess sem mikilvægt er að þekkja faglegar takmarkanir og virða þagnarskyldu þegar við á.

Náms- og starfsráðgjöf

Náms- og starfsráðgjafar hjálpa til við upplýsingaleit og aðstoða að finna leiðir til að bæta færni í námi og efla í starfi.

Um er að ræða ráðgjafa símenntunarmiðstöðva, háskóla, á vegum fagráða eða sérfróða um raunfærnimat.

Ábendingar

Vefurinn í er sífelldri vinnslu við að bæta virkni og innihald. Allar ábendingar um úrbætur eru vel þegnar og við hlustum á allt sem notendur hafa að segja.

Umsjón: Fræðslumiðstöð atvinnulífsins

Umsjónarmaður: Arnar Þorsteinsson (arnar@frae.is)