Veðurfræðingur

Veðurfræðingar afla gagna um veður, vinna úr þeim og veita upplýsingar um veður með veðurspám eða gera rannsóknir á veðurfari.

Helstu verkefni:

  • gerð veðurspár og miðlun upplýsinga um veður
  • semja almennar veðurspár fyrir landið og miðin
  • fylgjast með veðri og gefa út viðvaranir ef þurfa þykir
  • gerð tölvulíkana til að spá fyrir um veður
  • veita fjölmiðlum upplýsingar um veður eða greina þar frá veðri og veðurhorfum

Flestir veðurfræðingar starfa á veðurstofum eða á rannsóknarstofum, stundum í tengslum í vettvangsrannsóknir utanhúss. Einnig geta veðurfræðingar sérhæft sig í tölvuvinnslu, fjarskiptum vegna veðurþjónustu, snjóflóða- og hafíssrannsóknum eða veðurfræðilegum rannsóknum sem miða að endurbótum á veðurspám.

Hvernig verð ég?

Háskólanám í raungreinum á borð við eðlisfræði og stærðfræði er algengasti grunnur veðurfræðinga sem þurfa að öðru leyti að sækja nám sitt í erlenda háskóla.

Hæfnikröfur

Veðurfræðingur þarf að hafa góða greiningarhæfni og gott vald á úrvinnslu talna og gagna. Góð tölvufærni er nauðsynleg sem og hæfni til að leysa vandamál. Mikilvægt er að hafa áhuga á vísindum, umhverfi og náttúru landsins og geta starfað í teymi. Góð samskiptafærni í ræðu og riti er einnig mjög æskileg.

Nánari upplýsingar
Tengd störf og námsgreinar

Náms- og starfsráðgjöf

Náms- og starfsráðgjafar hjálpa til við upplýsingaleit og aðstoða að finna leiðir til að bæta færni í námi og efla í starfi.

Um er að ræða ráðgjafa símenntunarmiðstöðva, háskóla, á vegum fagráða eða sérfróða um raunfærnimat.

Ábendingar

Vefurinn í er sífelldri vinnslu við að bæta virkni og innihald. Allar ábendingar um úrbætur eru vel þegnar og við hlustum á allt sem notendur hafa að segja.

Umsjón: Fræðslumiðstöð atvinnulífsins

Umsjónarmaður: Arnar Þorsteinsson (arnar@frae.is)