Verkefnastjóri

Verkefnastjórar leiða vinnu við tímabundin verkefni og bera ábyrgð á skipulagningu, framkvæmd og mati á því sem gert er. Mikilvægur hluti starfsins er að skipta verkefnum á milli fólks í viðkomandi vinnuteymi, finna lausnir og taka ákvarðanir með tilliti til markmiða verkefnisins og þess fjármagns sem úr er að spila.
 
Helstu verkefni:

  • dagleg umsjón og verkefnastýring
  • leiðbeina samstarfsfólki og hvetja til góðra verka
  • sjá til að gögnum, fundargerðum og skýrslum sé haldið til haga
  • sjá til að unnið sé samkvæmt kostnaðaráætlun og tímaramma

 
Verkefnastjóra er í dag að finna í flestum greinum atvinnulífsins, hvort tveggja opinbera geiranum og sjálfstæðum rekstri.

Hvernig verð ég?

Nám til MS gráðu í verkefnastjórnun er við Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands en einnig er í boði nám við Háskólann í Reykjavík í samstarfi við Verkefnastjórnunarfélag Íslands.

Annars er algengast að menntun verkefnisstjóra sé innan þess sviðs sem viðkomandi verkefni tengjast, til dæmis verkfræði, tölvutækni eða byggingagreinum.

Hæfnikröfur

Í starfi verkefnisstjóra er mikilvægt að geta axlað ábyrgð, leitað lausna, deilt út verkefnum og tekið ákvarðanir, auk áhuga á skipulagi og fjármálum. Verkefnisstjórar þurfa einnig að geta tjáð sig vel í ræðu og riti og eiga gott með að starfa með öðrum.

Tengd störf og námsgreinar

Náms- og starfsráðgjöf

Náms- og starfsráðgjafar hjálpa til við upplýsingaleit og aðstoða að finna leiðir til að bæta færni í námi og efla í starfi.

Um er að ræða ráðgjafa símenntunarmiðstöðva, háskóla, á vegum fagráða eða sérfróða um raunfærnimat.

Ábendingar

Vefurinn í er sífelldri vinnslu við að bæta virkni og innihald. Allar ábendingar um úrbætur eru vel þegnar og við hlustum á allt sem notendur hafa að segja.

Umsjón: Fræðslumiðstöð atvinnulífsins

Umsjónarmaður: Arnar Þorsteinsson (arnar@frae.is)