Vöruþróunarstjóri

Starf vöruþróunarstjóra snýr að þróun á vörum og þjónustu eftir ákveðnum verkferlum og stefnu viðkomandi fyrirtækis. Vöruþróunarstjóri vinnur þvert á deildir, ber ábyrgð á  og stýrir teymisvinnu þar sem verkefni eru mótuð og áhættugreind áður en þau fara í framkvæmd og árangur þeirra að lokum metinn.

Helstu verkefni:

  • greina markhópa og möguleg tækifæri
  • tillögugerð að nýrri vöru
  • skilgreina og forgangsraða verkefnum
  • samræma vinnubrögð og upplýsingagjöf
  • mat á samkeppni, innanlands og erlendis
  • árangursmælingar

Áætlanagerð fer fram í samstarfi við yfirstjórn viðkomandi fyrirtækis en einnig snýst starfið mikið um samskipti við birgja og ýmsa samstarfs- og hagsmunaaðila.

Hvernig verð ég?

Ýmiss konar nám á háskólastigi getur verið góður undirbúningur svo sem tengt nýsköpun og viðskiptaþróun (HÍ), nýsköpun og frumkvöðlafræði (HR), vöruhönnun (LHI) eða iðnmeistararéttindi svo dæmi séu tekin.

Hæfnikröfur

Í  starfi vöruþróunarstjóra er afar mikilvægt að þekkja markaðinn og sviðið sem starfað er á auk góðrar yfirsýnar yfir verkefnastöðu hverju sinni. Mikilvægt er að geta fylgt skilgreindum ferlum, tímaskipulagi verkefna og unnið sjálfstætt.

Nánari upplýsingar
Tengd störf og námsgreinar

Náms- og starfsráðgjöf

Náms- og starfsráðgjafar hjálpa til við upplýsingaleit og aðstoða að finna leiðir til að bæta færni í námi og efla í starfi.

Um er að ræða ráðgjafa símenntunarmiðstöðva, háskóla, á vegum fagráða eða sérfróða um raunfærnimat.

Ábendingar

Vefurinn í er sífelldri vinnslu við að bæta virkni og innihald. Allar ábendingar um úrbætur eru vel þegnar og við hlustum á allt sem notendur hafa að segja.

Umsjón: Fræðslumiðstöð atvinnulífsins

Umsjónarmaður: Arnar Þorsteinsson (arnar@frae.is)