Ylræktarfræðingur

Garðyrkjufræðingar á sviði ylræktar starfa við ræktun og framleiðslu grænmetis, pottaplatna og afskorinna blóma. Ylræktarfræðingar beita ræktunartækni til að tryggja gæði framleiðslunnar og bera ábyrgð á gæðum matjurta og plantna sem þeir framleiða.

Helstu verkefni:

  • setja upp og fylgja eftir áætlunum um ræktun
  • bregðast á viðeigandi hátt við vandamálum sem upp geta komið í ræktuninni
  • framleiðsla og sala á afurðum ylræktar og útimatjurtaræktunar
  • stýra umhverfisþáttum í gróðurhúsum, svo sem lýsingu, hitastigi og vökvun
  • ráðgjöf varðandi ræktun og umhirðu plantna í gróðurhúsum og útimatjurtarækt

Í starfi sem ylræktarfræðingur gætirðu starfað við verkstjórn eða rekstur garðyrkjustöðva, til dæmis sem ræktunarstjóri.

Hvernig verð ég?

Nám í garðyrkjuframleiðslu er þrjú ár og skiptist í þrjár brautir; garð- og skógarplöntubraut, ylræktarbraut og námsbraut í lífrænni ræktun. Námið er á framhaldsskólastigi, við Starfs- og endurmenntunardeild Landbúnaðarháskóla Íslands að Reykjum í Ölfusi.

Hæfnikröfur

Ylræktarfræðingur þarf að þekkja helstu tegundir í ræktun í gróðurhúsum og útimatjurta. Einnig er nauðsynlegt að þekkja vel til ræktunartæknilegra þátta á borð við ræktunarpláss, jarðvegsgerð, áburðargjöf, lýsingu/myrkvun, hitastigs og viðbragða við meindýrum og sjúkdómum. Í starfi sem ylræktarfræðingur er mikilvægt að gera sér grein fyrir umhverfisáhrifum framleiðslunnar og þekkja leiðir til að fyrirbyggja neikvæð slík áhrif.

 

Nánari upplýsingar
Tengd störf og námsgreinar

Náms- og starfsráðgjöf

Náms- og starfsráðgjafar hjálpa til við upplýsingaleit og aðstoða að finna leiðir til að bæta færni í námi og efla í starfi.

Um er að ræða ráðgjafa símenntunarmiðstöðva, háskóla, á vegum fagráða eða sérfróða um raunfærnimat.

Ábendingar

Vefurinn í er sífelldri vinnslu við að bæta virkni og innihald. Allar ábendingar um úrbætur eru vel þegnar og við hlustum á allt sem notendur hafa að segja.

Umsjón: Fræðslumiðstöð atvinnulífsins

Umsjónarmaður: Arnar Þorsteinsson (arnar@frae.is)