NÁM

Blikksmíði

Blikksmíði er starfstengt nám á framhaldsskólastigi. Í náminu felst að auka þekkingu og færni við helstu efni sem notuð eru við blikksmíði, smíðar og viðhald úr þunnmálmi. Einnig læra nemendur að þekkja til umhverfis- og öryggisreglna, lesa teikningar og að þekkja til kerfa og tölvuforrita sem notuð eru við vinnu blikksmiða. Möguleiki er að fá færni sem aflað er á vinnumarkaði metna.

Blikksmíði er löggilt iðngrein. Meðalnámstími er þrjú ár auk 52 vikna starfsþjálfunar.

Kröfur

Umsækjendur þurfa að hafa lokið skyldunámi í samræmi við Aðalnámskrá grunnskóla, sjá nánar á heimasíðu skólans.

Námið hefur verið lánshæft hjá Menntasjóði námsmanna. Fag- og stéttarfélög veita oft styrki til náms. Fáðu frekari upplýsingar hjá þínu félagi.

Námsskipulag

Blikksmíði skiptist í almennar bóklegar greinar, sérgreinar og starfsþjálfun. Athugaðu hvort námið eða hluti þess geti verið kennt í fjarnámi.

  • Fyrstu tvö árin er farið í sameiginlegt grunnnám málmiðngreina en eftir það sérhæfa nemendur sig í blikksmíði
  • Nemandi gerir námssamning við meistara í faginu þar sem starfsþjálfunin mun fara fram
Að loknu námi

Að námi og starfsþjálfun lokinni er möguleiki að fara í sveinspróf sem veitir rétt til starfa í greininni ásamt inngöngu í nám til iðnmeistaraprófs. Einnig er hægt að ljúka viðbótarnámi til stúdentsprófs.

Störf
Blikksmiður
Ekki þinn tebolli?

Skoðaðu aðra valmöguleika

Náms- og starfsráðgjafar hjálpa til við upplýsingaleit og aðstoða að finna leiðir til að bæta færni í námi og efla í starfi.

Um er að ræða ráðgjafa símenntunarmiðstöðva, háskóla, á vegum fagráða eða sérfróða um raunfærnimat.

Umsjón og ritstjórn:
Arnar Þorsteinsson fyrir

Náms- og starfsráðgjöf