NÁM

Húsasmíði

Húsasmíði er starfstengt nám á framhaldsskólastigi. Í því felst meðal annars að nemendur öðlist skilning, þekkingu og færni til að sinna smíðavinnu í bygginga- og mannvirkjaiðnaði; verkstæðis- og innréttingavinnu, úti- og innivinnu ásamt viðgerða- og breytingavinnu. Möguleiki er að fá færni sem aflað er á vinnumarkaði metna.

Húsasmíði er löggilt iðngrein. Meðalnámstími er fjögur ár að meðtalinni 54 eða 72 vikna starfsþjálfun.

Kröfur

Umsækjendur þurfa að hafa lokið skyldunámi í samræmi við Aðalnámskrá grunnskóla, sjá nánar á heimasíðum skóla.

Nám í húsasmíði hefur verið lánshæft hjá Menntasjóði námsmanna. Eins veita fag- og stéttarfélög oft styrki til náms. Fáðu frekari upplýsingar hjá þínu félagi.

Námsskipulag

Húsasmíði skiptist í almennar bóklegar greinar, sérgreinar og starfsþjálfun. Athugaðu hvort námið eða hluti þess geti verið kennt í fjarnámi.

Fyrstu önnina er farið í sameiginlegt einnar annar grunnnám bygginga- og mannvirkjagreina. Nemandi gerir námssamning við meistara í faginu þar sem starfsþjálfunin fer fram.

Fjölbrautaskóli Vesturlands hefur boðið upp á húsasmíðanám með vinnu en sú krafa gerð að umsækjandi hafi náð 23 ára aldri og nokkra starfsreynslu.

Að loknu námi

Að námi og starfsþjálfun lokinni er möguleiki á að fara í sveinspróf sem veitir rétt til starfa í greininni ásamt inngöngu í nám til iðnmeistaraprófs eða byggingariðnfræði. Einnig er hægt að ljúka viðbótarnámi til stúdentsprófs.

Störf
Leikmyndasmiður
Húsasmiður
Ekki þinn tebolli?

Skoðaðu aðra valmöguleika

Náms- og starfsráðgjafar hjálpa til við upplýsingaleit og aðstoða að finna leiðir til að bæta færni í námi og efla í starfi.

Um er að ræða ráðgjafa símenntunarmiðstöðva, háskóla, á vegum fagráða eða sérfróða um raunfærnimat.

Umsjón og ritstjórn:
Arnar Þorsteinsson fyrir

Náms- og starfsráðgjöf