Iðnmeistaranám er á framhaldsskólastigi og leiðir til meistararéttinda í iðngreinum.

Markmið námsins er að gera nemendur hæfa til að reka fyrirtæki og sjá um leiðsögn og kennslu nema í eigin iðngrein.

Kröfur

Ljúka þarf sveinsprófi í löggiltri iðngrein til að fá inngöngu í iðnmeistaranám.

Námið hefur verið lánshæft til framfærslu og skólagjalda hjá Menntasjóði námsmanna.

Fræðslusjóðir stéttarfélaga veita oft styrki til náms. Fáðu frekari upplýsingar hjá þínu félagi.

Námsskipulag

Iðnmeistaranám skiptist annars vegar í kjarnagreinar sem einkum tengjast stjórnun og rekstri en hins vegar bundið val í einstaka faggreinum. Námið er um 40 einingar en við það geta bæst nokkrar einingar í frjálsu vali í einstaka iðngreinum.

Í náminu er áhersla lögð á að veita fræðslu og þjálfun í verkstjórn, nýliðaþjálfun, öryggismálum og iðnfræði. Kennsla fer oftast fram í fjarnámi með staðbundnum lotum.

Að loknu námi

Að námi loknu er sótt um meistarabréf; hjá Mannvirkjastofnun fyrir iðnmeistara og hönnuði í byggingagreinum, en annars á sýslumannsskrifstofum.

Iðnmeistaranám – námskrá

Um iðnmeistaranám á Áttavitinn.is

IÐAN – fræðslumiðstöð

Rafmennt – fræðslusetur rafiðnaðarins

Störf
Ekki þinn tebolli?

Skoðaðu aðra valmöguleika

Náms- og starfsráðgjafar hjálpa til við upplýsingaleit og aðstoða að finna leiðir til að bæta færni í námi og efla í starfi.

Um er að ræða ráðgjafa símenntunarmiðstöðva, háskóla, á vegum fagráða eða sérfróða um raunfærnimat.

Umsjón og ritstjórn:
Arnar Þorsteinsson fyrir

Náms- og starfsráðgjöf