Kjötiðn er starfstengt nám á framhaldsskólastigi. Í náminu felst meðal annars að auka þekkingu og færni sem kjötiðnaðarmönnum er nauðsynleg í störfum sínum. Á það við um hvers kyns kjötvinnslu, allt frá móttöku sláturafurða til fullunninnar vöru, svo og við verkstjórn, sölumál og ráðgjöf. Hugsanlegt er að fá færni sem aflað er á vinnumarkaði metna.

Kjötiðn er löggilt iðngrein. Meðalnámstími er fjögur ár að meðtalinni 126 vikna starfsþjálfun.

Kennsla

Kjötiðn hefur verið kennd hjá Menntaskólanum í Kópavogi og Verkmenntaskólanum á Akureyri.

 
Kröfur

Umsækjendur þurfa að hafa lokið skyldunámi í samræmi við Aðalnámskrá grunnskóla, sjá nánar á heimasíðu skólans.

Námið hefur að hluta til verið lánshæft hjá Menntasjóði námsmanna. Fag- og stéttarfélög veita oft styrki til náms. Fáðu frekari upplýsingar hjá þínu félagi.

Námsskipulag

Kjötiðnaðarnám skiptist í almennar bóklegar greinar, sérgreinar og starfsþjálfun. Fyrstu önnina er farið í grunnnám í matvæla- og veitingagreinum og eftir það sérhæfa nemendur sig í kjötiðn. Nemandi gerir námssamning við meistara í faginu þar sem starfsþjálfunin fer fram.

Að loknu námi

Að námi og starfsþjálfun lokinni er möguleiki á að fara í sveinspróf sem veitir rétt til starfa í greininni ásamt inngöngu í nám til iðnmeistaraprófs. Einnig er hægt að ljúka viðbótarnámi til stúdentsprófs.

Störf
Kjötiðnaðarmaður
Kjötskurðarmaður
Slátrari
Ekki þinn tebolli?

Skoðaðu aðra valmöguleika

Náms- og starfsráðgjafar hjálpa til við upplýsingaleit og aðstoða að finna leiðir til að bæta færni í námi og efla í starfi.

Um er að ræða ráðgjafa símenntunarmiðstöðva, háskóla, á vegum fagráða eða sérfróða um raunfærnimat.

Umsjón og ritstjórn:
Arnar Þorsteinsson fyrir

Náms- og starfsráðgjöf