Prentiðn er starfstengt nám á framhaldsskólastigi. Meginmarkmið þess er að nemendur öðlist þekkingu og færni til að takast á við viðfangsefni og nýjungar greinarinnar. Í því felst meðal annars að taka við verki á prentplötu, myndmóti eða á tölvutæku formi ásamt vinnu við prentun og umhirðu prentvéla.

Prentun er löggilt iðngrein. Meðalnámstími er þrjú ár að meðtalinni 48 vikna starfsþjálfun.

Kennsla

Prentiðn hefur verið kennd við Tækniskólann – skóla atvinnulífsins.

Kröfur

Umsækjendur þurfa að hafa lokið skyldunámi í samræmi við Aðalnámskrá grunnskóla. Sjá nánar á heimasíðu skóla.

Námið hefur verið lánshæft hjá Menntasjóði námsmanna. Fag- og stéttarfélög veita oft styrki til náms. Fáðu frekari upplýsingar hjá þínu félagi.

Námsskipulag

Prentiðn skiptist í almennar bóklegar greinar, sérgreinar prentunar og starfsþjálfun.

Fyrstu þrjár til fjórar annirnar er farið í grunnnám upplýsinga- og fjölmiðlagreina og síðan tekur sérhæfing prentunar við. Nemandi gerir námssamning við meistara í faginu þar sem starfsþjálfunin fer fram.

Að loknu námi

Að námi og starfsþjálfun lokinni er möguleiki á að fara í sveinspróf sem veitir rétt til starfa í greininni ásamt inngöngu í nám til iðnmeistaraprófs. Einnig er hægt að ljúka viðbótarnámi til stúdentsprófs.

Störf
Prentari
Ekki þinn tebolli?

Skoðaðu aðra valmöguleika

Náms- og starfsráðgjafar hjálpa til við upplýsingaleit og aðstoða að finna leiðir til að bæta færni í námi og efla í starfi.

Um er að ræða ráðgjafa símenntunarmiðstöðva, háskóla, á vegum fagráða eða sérfróða um raunfærnimat.

Umsjón og ritstjórn:
Arnar Þorsteinsson fyrir

Náms- og starfsráðgjöf