NÁM

Rafeindavirkjun

Rafeindavirkjun er starfstengt nám á framhaldsskólastigi. Í náminu felst að auka þekkingu og færni við uppsetningu og viðgerðir boðskiptakerfa og rafeindatækja, notenda- og tölvubúnaðar sem og rafeindabúnaðar farartækja. Hugsanlegt er að fá færni sem aflað er á vinnumarkaði metna. 

Rafeindavirkjun er löggilt iðngrein. Meðalnámstími er fjögur ár að meðtalinni 30 vikna starfsþjálfun.

Kröfur

Umsækjendur þurfa að hafa lokið skyldunámi í samræmi við Aðalnámskrá grunnskóla, sjá nánar á heimasíðu skóla.

Námið hefur verið lánshæft hjá Menntasjóði námsmanna. Fag- og stéttarfélög veita oft styrki til náms. Fáðu frekari upplýsingar hjá þínu félagi.

Námsskipulag

Rafeindavirkjun skiptist í almennar bóklegar greinar, sérgreinar og starfsþjálfun. Athugaðu hvort námið eða hluti þess geti verið kennt í fjarnámi.

Fyrstu tvö árin er farið í sameiginlegt grunnnám rafiðngreina en eftir það sérhæfa nemendur sig í rafeindavirkjun. Nemandi gerir námssamning við iðnmeistara í faginu þar sem starfsþjálfunin fer fram.

Að loknu námi

Að námi og starfsþjálfun lokinni er möguleiki á að fara í sveinspróf sem veitir rétt til starfa í greininni ásamt inngöngu í nám til iðnmeistaraprófs eða rafiðnfræði. Einnig er hægt að ljúka viðbótarnámi til stúdentsprófs.

Störf
Rafeindavirki
Ekki þinn tebolli?

Skoðaðu aðra valmöguleika

Náms- og starfsráðgjafar hjálpa til við upplýsingaleit og aðstoða að finna leiðir til að bæta færni í námi og efla í starfi.

Um er að ræða ráðgjafa símenntunarmiðstöðva, háskóla, á vegum fagráða eða sérfróða um raunfærnimat.

Umsjón og ritstjórn:
Arnar Þorsteinsson fyrir

Náms- og starfsráðgjöf