Skrúðgarðyrkja er starfstengt nám á framhaldsskólastigi. Í náminu felst að auka færni og þekkingu er viðkemur nýbyggingu, viðhaldi og endurgerð lóða. Grunnfög í skrúðgarðyrkju eru meðal annars grasafræði, jarðvegsfræði, plöntuþekking á trjám, runnum og garðablómum auk rekstrar- og markaðsfræði. Einnig er farið í sérfög svo sem  skrúðgarðabyggingafræði, skrúðgarðateikningu, umhirðu gróðursvæða og margt fleira.

Skrúðgarðyrkja er löggilt iðngrein. Meðalnámstími er þrjú ár að meðtalinni 60 vikna starfsþjálfun. Hugsanlegt er að fá færni sem aflað er á vinnumarkaði metna.

Kennsla

Skrúðgarðyrkjunám hefur verið kennt við garðyrkjuskóla Landbúnaðarháskóla Íslands.

Kröfur

Æskilegt er að umsækjandi hafi lokið 12 vikna reynslutíma á námssamningi hjá skrúðgarðyrkjumeistara sem hluta af verknámi áður en bóknám hefst en slíkt er þó metið hverju sinni. Þá þarf að hafa lokið tveimur til fjórum önnum í framhaldsskóla, þar af ákveðnum einingum í vissum fjölda greina. Heimilt er að meta reynslu úr atvinnulífi til hluta námsins og er það skoðað hverju sinni.

Námið hefur verið lánshæft hjá Menntasjóði námsmanna. Fag- og stéttarfélög veita oft styrki til náms. Fáðu frekari upplýsingar hjá þínu félagi.

Námsskipulag

Nám í skrúðgarðyrkju skiptist í grunngreinar garðyrkju, sérgreinar skrúðgarðyrkju og starfsþjálfun. Starfsþjálfun fer fram á verknámsstað undir handleiðslu meistara sem nemandi hefur valið sér og verið samþykkt áður en nám hefst.

Að loknu námi

Að námi og starfsþjálfun lokinni er möguleiki á að fara í sveinspróf sem veitir rétt til starfa í greininni ásamt inngöngu í nám til meistaraprófs. Einnig er hægt að ljúka viðbótarnámi til stúdentsprófs. Framhaldsnám í skrúðgarðyrkju svo sem diploma eða BS er hægt að sækja víða á Norðurlöndunum.

Störf
Skrúðgarðyrkjufræðingur
Garðyrkjufræðingur í lífrænni ræktun
Garðplöntufræðingur
Ekki þinn tebolli?

Skoðaðu aðra valmöguleika

Náms- og starfsráðgjafar hjálpa til við upplýsingaleit og aðstoða að finna leiðir til að bæta færni í námi og efla í starfi.

Um er að ræða ráðgjafa símenntunarmiðstöðva, háskóla, á vegum fagráða eða sérfróða um raunfærnimat.

Umsjón og ritstjórn:
Arnar Þorsteinsson fyrir

Náms- og starfsráðgjöf