Tæknifræði er grunnnám á háskólastigi. Í náminu er farið í grunnfög tæknifræðinnar; meðal annars eðlisfræði, stærðfræði, teikningu, hönnun og forritun. Hægt er að sérhæfa sig á hinum ýmsu sviðum tæknifræði – sjá nánar í námsskipulagi. Námið veitir rétt til að sækja um lögverndaða starfsheitið tæknifræðingur.

Náminu lýkur með BS/BSc prófi. Námstími er þrjú og hálft ár.

Kennsla

Tæknifræði (BS) við Keili á Ásbrú á vegum Háskóla Íslands.

Tæknifræði (BSc) við Tækni- og verkfræðideild Háskólans í Reykjavík.

Kröfur

Inntökuskilyrði eru stúdentspróf eða sambærilegt próf. Einnig eru teknir inn nemendur sem hafa 4. stigs próf af vélstjórnarbraut. Mælt er með því að nemandi ljúki tilteknum einingafjölda í stærðfræði og eðlisfræði. Þau sem ekki uppfylla inntökuskilyrðin geta tekið undirbúningsnám hjá Háskólanum í Reykjavík eða Háskólabrú Keilis.

Námið er lánshæft til framfærslu og skólagjalda hjá Menntasjóði námsmanna.

Fræðslusjóðir stéttarfélaga veita oft styrki til náms. Fáðu frekari upplýsingar hjá þínu félagi.

Námsskipulag

Námið byggist að mestu leyti á skyldufögum og er að jafnaði kennt í staðnámi. Athugið að mögulega gæti námið eða hluti þess verið kennt í fjarnámi.

Tæknifræðinám Háskóla Íslands á vettvangi Keilis skiptist í eftirfarandi námslínur:

  • Orku- og umhverfistæknifræði
  • Mekatróník hátæknifræði

Tæknifræðinám Háskólans í Reykjavík skiptist í eftirfarandi námslínur og sérhæfingu:

  • Byggingatæknifræði (burðarvirki, framkvæmdir eða lagnir)
  • Iðnaðartæknifræði (tækni eða rekstur)
  • Rafmagnstæknifræði (sterkstraumur eða veikstraumur)
  • Vél- og orkutæknifræði (orkutækni eða véltækni)

Námið miðast við þrjú og hálft ár hjá báðum skólum en nemendum í tæknifræðinámi Háskóla Íslands og Keilis gefst kostur á að ljúka því á þremur árum en þá fer kennsla fram allt árið utan sex vikna sumarfrís.

Að loknu námi

Að loknu þriggja og hálfs árs námi er hægt að sækja um leyfi fyrir starfsheitinu tæknifræðingur. Möguleiki er að fara í framhaldsnám í tæknifræði eða skyldum greinum.

Störf
Tæknifræðingur
Ekki þinn tebolli?

Skoðaðu aðra valmöguleika

Náms- og starfsráðgjafar hjálpa til við upplýsingaleit og aðstoða að finna leiðir til að bæta færni í námi og efla í starfi.

Um er að ræða ráðgjafa símenntunarmiðstöðva, háskóla, á vegum fagráða eða sérfróða um raunfærnimat.

Umsjón og ritstjórn:
Arnar Þorsteinsson fyrir

Náms- og starfsráðgjöf