Raunfærnimat

Ætlað fólki 23 ára og eldra með að lágmarki þriggja ára starfsreynslu. Átt þú erindi? Fylltu út skimunarlista og kannaðu málið.

Raunfærnimat

Ferlið

1

Kynning og viðtal

Matsferlið kynnt og hvaða gögnum þarf að skila. Farið yfir færni og þekkingu með náms- og starfsráðgjafa.

2

Skráning og samtal

Færni og þekking skráð með hliðsjón af námsmarkmiðum og staðan metin í samtali við matsaðila.

3

Niðurstöður og ráðgjöf

Hvað fæst metið og hvað þarf að taka í skóla? Námstækifæri könnuð með aðstoð náms- og starfsráðgjafa.

Námsleið Tækniskólans

Almennt nám fyrir þau sem hafa farið í raun­færnimat eða stefna að því en vantar almennar greinar. Ein­göngu í boði ef nægi­lega margir skrá sig.

Fjölbraut Breiðholti

Valdir bóklegir áfangar sem nýtast bæði á verk- og bóknámsbrautum. Nám sem til dæmis getur nýst raunfærnimatsnemendum.

Skimunarlistar

Skimunarlistar eru fyrsta skrefið í átt að raunfærnimati. Spurt er um ákveðin grunnatriði í viðkomandi starfsgrein.

Niðurstöðurnar berast í tölvupósti og má síðan taka með í samtal við náms- og starfsráðgjafa ef vill.

Bifreiðasmíði
Bifvélavirkjun
Bílamálun
Blikksmíði
Félagsliði
Félagsmála- og tómstundaliði
Fiskeldi
Fisktækni
Framreiðsla
Húsasmíði
Leikskólaliði
Málaraiðn
Matartækni
Matreiðsla
Matsveinn
Múriðn
Netagerð
Pípulagnir
Rafeindavirkjun
Rafvirkjun
Rennismíði
Skógtækni
Skólaliði
Stálsmíði
Stuðningsfulltrúi
Tækniþjónusta
Vélvirkjun

Raunfærnimat í boði

 Reglulega er raunfærnimetið í eftirtöldum greinum.  Við verkefni fyrir 2021  eru  tenglar á nánari upplýsingar.  Stendur eingöngu til boða ef og þegar eftirspurn er næg.
Alm. bóklegar greinar – Mímir
Alm. bóklegar greinar – Vestfirðir
Almenn starfshæfni – Farskólinn
Almenn starfshæfni – Framvegis
Almenn starfshæfni – Mímir
Almenn starfshæfni – Símey
Almenn starfshæfni – Suðurland
Almenn starfshæfni – Suðurnes
Almenn starfshæfni – Vestfirðir
Almenn starfshæfni – Þ.net Þingeyinga
Bakaraiðn
Bílgreinar
Blikksmíði
Búfræði
Fagnám í verslun og þjónustu
Ferðaþjónn
Ferðaþjónn – Farskólinn
Ferðaþjónn – Suðurnes
Fisktækni – Austurbrú
Fisktækni – Símey
Fiskvinnsla og fiskeldi
Framreiðsla
Fulltrúar í opinberum stofnunum
Hársnyrtiiðn
Hljóðvinnsla
Húsasmíði
Kjötiðn
Ljósmyndun
Málaraiðn
Málmsuða
Matartækni – Suðurland
Matvælagreinar – IÐAN
Múraraiðn
Netagerð
Pípulagnir
Prent- og miðlunargreinar
Rafiðngreinar
Rennismíði
Skipstjórn
Skrifstofubraut
Slátrun
Stálsmíði
Starf í matvælaiðnaði
Tækniþjónusta
Tölvubraut
Vélstjórn
Vélvirkjun
Verslunarfulltrúi – Mímir
Verslunarfulltrúi – Símey
Verslunarfulltrúi – Suðurnes
Verslunarfulltrúi – Vesturland
Verslunarfulltrúi – Þ.net Þingeyinga
Viðburðalýsing
Þjónusta í sal
Þjónustubrautir – Austurbrú
Þjónustubrautir – Mímir
Þjónustubrautir – Símey
Þjónustubrautir – Suðurnes
Þjónustubrautir – Vestfirðir
 Greinar þar sem raunfærnimat hefur einnig  farið fram:  Barþjónar,  garð- og skógarplöntubraut,  hestabraut, skógur og náttúra,  skrúðgarðyrkja,  tanntæknar, upplýsinga- og fjölmiðlabraut,  ylrækt, þernur.

Almenn starfshæfni

Hæfni okkar til náms eða starfa  reynist oft  meiri en virðist í fyrstu.
blank

Upplýsingar um raunfærnimat