Raunfærnimat

Mat á raunfærni er ætlað fólki 23 ára og eldra með að lágmarki þriggja ára starfsreynslu. Átt þú erindi? Fylltu út skimunarlista og kannaðu málið.

Raunfærnimat

Ferlið

1

Kynning og viðtal

Matsferlið kynnt og hvaða gögnum þarf að skila. Farið yfir færni og þekkingu með náms- og starfsráðgjafa.

2

Skráning og samtal

Færni og þekking skráð með hliðsjón af námsmarkmiðum og staðan metin í samtali við matsaðila.

3

Niðurstöður og ráðgjöf

Hvað fæst metið og hvað þarf að taka í skóla? Námstækifæri könnuð með aðstoð náms- og starfsráðgjafa.

Námsleið Tækniskólans

Almennt nám fyrir þau sem hafa farið í raun­færnimat eða stefna að því en vantar almennar greinar. Ein­göngu í boði ef nægi­lega margir skrá sig.

Fjölbraut Breiðholti

Valdir bóklegir áfangar sem nýtast bæði á verk- og bóknámsbrautum. Nám sem til dæmis getur nýst raunfærnimatsnemendum.

Skimunarlistar

Skimunarlistar eru fyrsta skrefið í átt að raunfærnimati. Spurt er um ákveðin grunnatriði í viðkomandi starfsgrein.

Niðurstöðurnar berast í tölvupósti og má síðan taka með í samtal við náms- og starfsráðgjafa ef vill.

Bifreiðasmíði
Bifvélavirkjun
Bílamálun
Blikksmíði
Félagsliði
Félagsmála- og tómstundaliði
Fiskeldi
Fisktækni
Framreiðsla
Húsasmíði
Leikskólaliði
Málaraiðn
Matartækni
Matreiðsla
Matsveinn
Múriðn
Netagerð
Pípulagnir
Rafeindavirkjun
Rafvirkjun
Rennismíði
Skógtækni
Skólaliði
Stálsmíði
Stuðningsfulltrúi
Tækniþjónusta
Vélvirkjun

Raunfærnimat hefur farið fram í eftirtöldum greinum

Stendur eingöngu til boða ef og þegar eftirspurn er næg. Verkefni 2020 – 2021 eru merkt og tengill á nánari upplýsingar.
Almenn starfshæfni
Almennar bóklegar greinar
Bakaraiðn
Barþjónar
Bifreiðasmíði
Bifvélavirkjun
Bílamálun
Blikksmíði
Bókband
Búfræði
Fagnám í verslun og þjónustu
Ferðaþjónn
Fisktækni
Fiskvinnsla og fiskeldi
Framreiðsla
Fulltrúar í opinberum stofnunum
Garð- og skógarplöntubraut
Grafísk miðlun
Hársnyrtiiðn
Hestabraut
Hljóðvinnsla
Húsasmíði
Kjötiðn
Málaraiðn
Málmsuða
Matartækni
Matreiðsla
Matsveinn
Múraraiðn
Netagerð
Pípulagnir
Prentun
Rafiðngreinar
Rennismíði
Skipstjórn
Skógur og náttúra
Skrifstofubraut
Skrúðgarðyrkja
Slátrun
Stálsmíði
Starf í matvælaiðnaði
Tanntæknar
Tölvubraut
Tölvuþjónusta
Upplýsinga- og fjölmiðlabraut
Vélstjórn
Vélvirkjun
Verslunarfulltrúi
Viðburðalýsing
Ylrækt
Þernur
Þjónusta í sal
Þjónustubrautir

Almenn starfshæfni

Hæfni okkar til náms eða starfa  reynist oft  meiri en virðist í fyrstu.
blank

Upplýsingar um raunfærnimat