Raunfærnimat

Ætlað fólki 23 ára og eldra með að lágmarki þriggja ára starfsreynslu. Átt þú erindi? Fylltu út skimunarlista og kannaðu málið.

Raunfærnimat

Matsferlið

1

Kynning og viðtal

Ferlið kynnt og hvaða gögnum þarf að skila. Farið yfir færni og þekkingu með náms- og starfsráðgjafa.

2

Skráning og samtal

Færni og þekking skráð með hliðsjón af námsmarkmiðum og staðan metin í samtali við matsaðila.

3

Niðurstöður og ráðgjöf

Hvað fæst metið og hvað þarf að taka í skóla? Námstækifæri könnuð með aðstoð ráðgjafa.

Námsleið Tækniskólans

Almennt nám fyrir þau sem hafa farið í raun­færnimat eða stefna að því en vantar almennar greinar. Ein­göngu í boði ef nægi­lega margir skrá sig.

Fjölbraut Breiðholti

Valdir bóklegir áfangar sem nýtast bæði á verk- og bóknámsbrautum. Nám sem til dæmis getur nýst raunfærnimatsnemendum.

Skimunarlistar

Skimunarlistar eru fyrsta skrefið í átt að raunfærnimati. Spurt er um ákveðin grunnatriði í viðkomandi starfsgrein. Niðurstöðurnar berast í tölvupósti og má síðan taka með í samtal við náms- og starfsráðgjafa ef vill. Athugið að ef upp koma vandamál með að fá listann sendan sjálfkrafa, er hægt að nota pdf-útgáfuna. 

Bifreiðasmíði
Bifvélavirkjun
Bílamálun
Blikksmíði
Búfræði
Félagsliði
Félagsmála- og tómstundaliði
Fiskeldi
Fisktækni
Framreiðsla
Húsasmíði
Leikskólaliði
Málaraiðn
Matartækni
Matreiðsla
Matsveinn
Múriðn
Netagerð
Pípulagnir
Rafeindavirkjun
Rafvirkjun
Rennismíði
Skógtækni
Skólaliði
Stálsmíði
Stuðningsfulltrúi
Tækniþjónusta
Vélvirkjun

Raunfærnimat í boði

 Reglulega er raunfærnimetið í eftirtöldum greinum . Við verkefni fyrir 2021  eru  tenglar á nánari upplýsingar.  Almenn starfshæfni, bóklegar greinar, ferðaþjónn, verslunarfulltrúi og þjónustugreinar eru víðar í boði og best að kanna málið á næstu símenntunarmiðstöð. Einnig getur verið um samstarf miðstöðva að ræða í öðrum greinum.
Almenn starfshæfni
Almennar bóklegar greinar
Bakaraiðn
Bílgreinar
Blikksmíði
Búfræði
Fagnám í verslun og þjónustu
Ferðaþjónn
Fisktækni – Austurbrú
Fisktækni – Símey
Fiskvinnsla og fiskeldi
Framreiðsla
Fulltrúar í opinberum stofnunum
Hársnyrtiiðn
Hljóðvinnsla
Húsasmíði
Kjötiðn
Ljósmyndun
Málaraiðn
Málmsuða
Matartækni – Suðurland
Matvælagreinar – IÐAN
Múraraiðn
Netagerð
Pípulagnir
Prent- og miðlunargreinar
Rafiðngreinar
Rennismíði
Skipstjórn
Slátrun
Stálsmíði
Starf í matvælaiðnaði
Tækniþjónusta
Tölvubraut
Vélstjórn
Vélvirkjun
Verslunarfulltrúi
Viðburðalýsing
Þjónustubrautir

Barþjónar – Garð- og skógarplöntubraut – Hestabraut – Skógur og náttúra – Skrúðgarðyrkja – Tanntæknar – Upplýsinga- og fjölmiðlabraut – Skrifstofubraut – Ylrækt – Þernur

Almenn starfshæfni

Hæfni okkar til náms eða starfa  reynist oft  meiri en virðist í fyrstu.

Upplýsingar um raunfærnimat