Almenn starfshæfni

Mikilvægt er að fólk geri sér grein fyrir og læri að koma orðum að eigin hæfni sem oft er meiri en virðist í fyrstu.

Almenn starfshæfni

Hvað er almenn starfshæfni?

Um er að ræða atriði sem mikilvæg þykja í atvinnulífinu og eru sameiginleg flestum störfum. Hugmyndin er að aukin slík hæfni geti auðveldað fólki þátttöku á vinnumarkaði og ýtt undir æskilega starfsþróun.

Hvernig er hún metin?

Skilgreind hafa verið mælanleg viðmið sem almenn starfshæfni er metin eftir, út frá 11 mismunandi hæfniþáttum. Matið fer fram á símenntunarmiðstöðvum undir handleiðslu Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins.

Fyrir hverja?

Mikilvægi þess að þjálfa almenna starfshæfni felst í þeirri staðreynd að fólk flest skiptir um starf nokkrum sinnum á ævinni. Slík hæfni gagnast óháð stund og stað og þykir sífellt eftirsóknarverðari á vinnumarkaði. 

Hvernig fer matið fram?

Þátttakendur vinna bæði einir og saman í hópum við að fylla út ítarlega matslista undir leiðsögn. Eftir úrvinnslu þeirra er unnið úr niðurstöðum í samtali við náms- og starfsráðgjafa og matsaðila.

Á hverju byggist matið?

Aðlögunarhæfni – að ná árangri í breytilegum aðstæðum 

Ábyrg nýting – verðmæta til að ná markmiðum

Árangursrík samskipti – hlustun, tjáning og opin samskipti 

Jafnréttisvitund – nýting eigin gilda í vinnu með öðrum 

Mat og lausnir – ákvarðanir byggðar á upplýsingum

Samvinna – til að ná markmiðum fyrirtækis

Skipulag – áætlanagerð; innleiðing og aðlögun

Starfsþróun – mat á eigin þörf fyrir símenntun

Upplýsingalæsi – söfnun og úrvinnsla 

Vinnusiðferði – gildi og starfsreglur vinnustaðar

Öryggisvitund – eru aðstæður sem geta skapað hættu?

 

Dæmi um niðurstöðumynd

Picture1

Að loknu mati

Komið hefur í ljós að ferlið getur reynst mjög eflandi. Fólk áttar sig á eigin styrkleikum, sækir jafnvel um störf sem það treysti sér ekki til áður, fær vinnu eða hefur nám.

 Ráðgjafar næstu símenntunarmiðstöðvar veita nánari upplýsingar. 

Lesa meira

Ítarlegri upplýsingar um almenna starfshæfni er að finna á vefsvæði Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins.