STARF

Lífeindafræðingur

Lífeindafræðingar framkvæma rannsóknir á mælanlegum þáttum í líkama manna og dýra. Mældir eru þættir sem hafa áhrif á heilsufar lífvera svo sem erfðaþættir og efnaáhrif. Hvort tveggja er um að ræða þjónusturannsóknir sem gagnast við sjúkdómsgreiningar og meðferð sjúkdóma og vísindarannsóknir sem efla þekkingu á viðkomandi sviði. Lífeindafræðingar eru löggild heilbrigðisstétt.

Flestir lífeindafræðingar starfa á rannsóknastofum sjúkrahúsa. Auk þess starfa margir hjá fyrirtækjum í erfðagreiningu og lyfjaiðnaði, matvælaframleiðslu, iðnaði og stofnunum sem þjóna landbúnaði. Í starfinu er unnið með eindir, smáar og stórar; frumeindir, sameindir, erfðaefnisbúta, prótein, ensím, frumur, líffæri og líffærakerfi. Raunar allt frá frumeind upp í þá einingu lífs sem kallast maður.

Helstu verkefni
  • umsjón með tækjum á rannsóknarstofum
  • greining og vinnsla á niðurstöðum mælinga
  • sýnataka og ráðgjöf um sýnatökur
  • ráðgjöf um túlkun niðurstaðna og tengsl rannsókna
  • þróun, mat og val á nýrri tækni, tækjum og aðferðum
Hæfnikröfur

Lífeindafræðingar fá starfsleyfi frá landlækni og er krafist BS-prófs í lífeindafræði auk eins árs diplómanáms að lágmarki. Lífeindafræðingur þarf að þekkja vel þau lög og reglugerðir sem gilda um heilbrigðisstarfsmenn og geta borið ábyrgð á rannsóknarstörfum í lífvísindum. Í starfi lífeindafræðings er mikilvægt að vera skipulagður, nákvæmur og athugull, þekkja siðareglur stéttarinnar, virða faglegar takmarkanir og þagnarskyldu þegar við á.

Félag lífeindafræðinga

Nám

Lífeindafræði er námsbraut við læknadeild Háskóla Íslands. Nám sem veitir starfsréttindi sem lífeindafræðingur tekur fjögur ár; 180 eininga BS-próf auk 60 eininga diplómanáms. Skilyrði fyrir sérfræðileyfi er að hafa lokið meistara- eða doktorsprófi auk starfsreynslu í viðkomandi fræðigrein.

Lífeindafræði
Ekki fyrir þig?

Skoðaðu aðra valmöguleika

Tengd störf

Áfengis- og vímuvarnarráðgjafi

Augnlæknir

Djákni

Dýralæknir

Félagsráðgjafi

Fótaaðgerðafræðingur

Geðlæknir

Geislafræðingur

Heilbrigðisfulltrúi

Heilbrigðisgagnafræðingur

Heilbrigðisritari

Heilsunuddari

Náms- og starfsráðgjafar hjálpa til við upplýsingaleit og aðstoða að finna leiðir til að bæta færni í námi og efla í starfi.

Um er að ræða ráðgjafa símenntunarmiðstöðva, háskóla, á vegum fagráða eða sérfróða um raunfærnimat.

Umsjón og ritstjórn:
Arnar Þorsteinsson fyrir

Náms- og starfsráðgjöf