STARF

Mannfræðingur

Mannfræðingar rannsaka manninn hvort tveggja sem líf- og félagsveru. Fræðigreinin skiptist því í tvö meginsvið. Félags-og menningarmannfræði fjallar um menningu í víðum skilningi; samfélags-, hag- og stjórnskipan, trúarbrögð, listir og frásagnir en líffræðileg mannfræði um líkamseinkenni mismunandi hópa og skyldleika við aðrar tegundir.

Mannfræðingar dvelja oft innan ákveðinna menningarsamfélaga til að kynnast  lifnaðarháttum, samskiptum og viðhorfum íbúa.  Störfin geta tengst ýmsum sviðum; söfnum, rannsóknarstofnunum, ráðgjöf eða kennslu.

Helstu verkefni
  • Rannsóknir og vettvangsathuganir
  • Upplýsingasöfnun og úrvinnsla
  • Ráðgjöf og kennsla
Hæfnikröfur

Mannfræðingar þurfa að hafa áhuga á að kanna og taka þátt í lífi fólks í ólíkum menningarheimum. Meðvitund um eigin mögulega fordóma er mikilvæg sem og  hæfileikar til að virða og skilja ólíkar aðstæður og lífsviðhorf.  Þá er samskiptafærni og hæfileikar til að miðla til annarra afar æskilegir eiginleikar.

Mannfræðifélag Íslands

Nám

Nám í mannfræði er í boði við Háskóla Íslands, hvort tveggja til BA – prófs og MA – gráðu.

Mannfræði
Ekki fyrir þig?

Skoðaðu aðra valmöguleika

Tengd störf

Bókmenntafræðingur

Eðlisfræðingur

Efnafræðingur

Fornleifafræðingur

Heimspekingur

Jarðfræðingur

Kerfisfræðingur

Leikjaforritari

Náms- og starfsráðgjafar hjálpa til við upplýsingaleit og aðstoða að finna leiðir til að bæta færni í námi og efla í starfi.

Um er að ræða ráðgjafa símenntunarmiðstöðva, háskóla, á vegum fagráða eða sérfróða um raunfærnimat.

Umsjón og ritstjórn:
Arnar Þorsteinsson fyrir

Náms- og starfsráðgjöf