Næringarráðgjafar ráðleggja einstaklingum og hópum um áhrif mataræðis á heilsu. Í starfinu felst að viðhalda sem bestu næringarástandi einstaklinga og stuðla að góðri líðan þeirra. Ráðgjöf næringarfræðinga nær einnig til heilbrigðisyfirvalda, matvælaframleiðenda, mötuneyta og félagasamtaka þar sem fjallað er um æskilegt mataræði, næringu og hollustuhætti. Næringarráðgjafar eru löggilt heilbrigðisstétt.

Næringarráðgjafar geta sérhæft sig í fæðismeðferð vissra sjúkdóma, svo sem hjarta- og æðasjúkdóma, meltingarfærasjúkdóma, barnasjúkdóma, nýrnasjúkdóma og sykursýki eða sérhæft sig í kennslu á framhalds- og háskólastigi. Í starfi næringarráðgjafa gætirðu starfað á sjúkrastofnun og/eða veitt ráðgjöf opinberum stofnunum, matvælafyrirtækjum og almenningi.

Helstu verkefni
  • ráðgjöf um almennt mataræði og sérfæði
  • val á sérfæði í samráði við annað heilbrigðisstarfsfólk
  • ráðgjöf til aðstandenda sjúklinga og ábendingar um fæðuval
  • rannsóknir á sviði næringarfræði
Hæfnikröfur

Næringarráðgjafar fá starfsleyfi frá landlækni og er krafist BS-prófs í næringarfræði auk eins árs framhaldsnáms í næringarráðgjöf að lágmarki. Næringarráðgjafi þarf að geta borið ábyrgð á þeim forvörnum og ráðgjöf sem veitt er auk þess sem mikilvægt er að þekkja faglegar takmarkanir og virða þagnarskyldu þegar við á.

Matvæla- og næringarfræðafélag Íslands

Nám

Næringarfræði er kennd við matvæla- og næringarfræðideild Háskóla Íslands. Ljúka þarf BS–prófi auk eins árs framhaldsnáms í næringarráðgjöf að lágmarki. Hluti námsins er starfsmenntun á sjúkrahúsi eða heilbrigðisstofnun.

Næringarfræði
Ekki fyrir þig?

Skoðaðu aðra valmöguleika

Tengd störf

blank

Áfengis- og vímuvarnarráðgjafi

blank

Augnlæknir

blank

Bakari

blank

Barþjónn

blank

Dýralæknir

blank

Félagsráðgjafi

blank

Fótaaðgerðafræðingur

blank

Framreiðslumaður

Náms- og starfsráðgjafar hjálpa til við upplýsingaleit og aðstoða að finna leiðir til að bæta færni í námi og efla í starfi.

Um er að ræða ráðgjafa símenntunarmiðstöðva, háskóla, á vegum fagráða eða sérfróða um raunfærnimat.

Umsjón og ritstjórn:
Arnar Þorsteinsson fyrir

Náms- og starfsráðgjöf