STARF

Starf í skógrækt

Verkefni skógarmanna og starfsmanna í skógrækt eru nokkuð breytileg eftir árstíðum. Í starfinu felst til dæmis að gróðursetja tré og plöntur, hirða skóginn, taka þátt í grisjun og taka á móti þeim sem kynnast vilja skógrækt á Íslandi.

Í starfi við skógrækt gætirðu unnið undir verkstjórn skógtæknis eða sambærilegs sérfræðings og jafnvel verið falin tímabundin mannaforráð sem flokksstjóri eða verkstjóri sumarstarfsfólks.

Helstu verkefni
  • gróðursetning og sáning
  • áburðargjöf og umhirða plantna
  • grisja skóg og flytja timbur
  • umsjón svæða svo sem sláttur, girðingavinna og viðhald gönguleiða
  • móttaka og leiðsögn (til dæmis kynningar fyrir skóla)
  • vinnsla og sala skógarafurða
  • einfalt viðhald tækja og véla
Hæfnikröfur

Skógarmaður þarf að vera vel á sig kominn líkamlega og kunna rétta líkamsbeitingu við þau störf sem unnin eru. Einnig er mikilvægt að þekkja helstu trjátegundir sem notaðar eru í skógrækt hér á landi.

Í skógrækt eru notuð ýmsar vélar og verkfæri svo sem keðjusagir, kjarrsagir og vinnuvélar auk dráttarvéla og tengdra tækja. Skógarmaður þarf að sjá um val á viðeigandi verkfærum og hafa réttindi á þau tæki sem notuð eru.

Skógræktarfélag Íslands

Nám

Í Garðyrkjuskóla Landbúnaðarháskóla Íslands er í boði þriggja ára námsbraut á framhaldsskólastigi, braut skógar og náttúru, sem veitir undirstöðuþekkingu í störfum sem lúta að skógrækt og umönnun umhverfis.

Skógtækni
Ekki fyrir þig?

Skoðaðu aðra valmöguleika

Tengd störf

blank

Blómaskreytir

blank

Búfræðingur

blank

Dýralæknir

blank

Fiskeldisfræðingur

blank

Fornleifafræðingur

blank

Hestasveinn

blank

Jarðfræðingur

blank

Jarðlagnatæknir

Náms- og starfsráðgjafar hjálpa til við upplýsingaleit og aðstoða að finna leiðir til að bæta færni í námi og efla í starfi.

Um er að ræða ráðgjafa símenntunarmiðstöðva, háskóla, á vegum fagráða eða sérfróða um raunfærnimat.

Umsjón og ritstjórn:
Arnar Þorsteinsson fyrir

Náms- og starfsráðgjöf