STARF

Stuðningsfulltrúi á sambýli

Stuðningsfulltrúar á sambýlum aðstoða þá sem þurfa á sérhæfðri aðstoð að halda við athafnir daglegs lífs; heimilishald, umgengni og tómstundir. Unnið er með fólki með fatlanir, geðræna sjúkdóma og öðrum þeim sem þurfa stuðnings við til lengri eða skemmri tíma.

Störf stuðningsfulltrúa á sambýlum geta verið talsvert mismunandi vegna ólíkra þarfa skjólstæðinga. Stuðningsfulltrúar vinna oftast með öðru fagfólki og sérfræðingum þar sem ákvarðanir eru teknar um meðferðarform, skipulag og áætlanir.

Helstu verkefni
  • aðstoða við heimilisstörf; þrif, matseld og þvotta
  • leiðbeina og aðstoða í sambandi við fataval og hreinlæti
  • hjálpa til við að matast og klæðast ef með þarf
  • aðstoða við að sinna erindum á borð við innkaup og samskipti við stofnanir
  • veita íbúum sambýlis félagsskap
  • leiðbeina og aðstoða í tengslum við mannleg samskipti
  • aðstoða við þátttöku í tómstundastarfi
Hæfnikröfur

Stuðningsfulltrúar á sambýlum þurfa að búa yfir mikilli samkennd, hafa áhuga á að hjálpa öðrum og búa yfir hæfileika til að leiðbeina og hvetja. Samviskusemi, skipulögð vinnubrögð og þekking á þörfum og getu skjólstæðinga eru afar mikilvægir eiginleikar. Æskilegt er að vera vel á sig kominn líkamlega sem andlega.

Félag ráðgjafa og stuðningsfulltrúa

Nám

Ekki er gerð formleg krafa um menntun til að gegna starfi stuðningsfulltrúa á sambýli en ýmis konar menntun í uppeldis- og heilbrigðisgreinum getur verið gagnleg auk þess sem margskonar námskeið kunna að standa til boða.

Stuðningsfulltrúanám
Ekki fyrir þig?

Skoðaðu aðra valmöguleika

Tengd störf

Dagforeldri

blank

Danskennari

blank

Djákni

blank

Einkaþjálfari

blank

Félags- og tómstundaliði

blank

Félagsliði

blank

Félagsráðgjafi

blank

Flokkstjóri í vinnuskóla

Náms- og starfsráðgjafar hjálpa til við upplýsingaleit og aðstoða að finna leiðir til að bæta færni í námi og efla í starfi.

Um er að ræða ráðgjafa símenntunarmiðstöðva, háskóla, á vegum fagráða eða sérfróða um raunfærnimat.

Umsjón og ritstjórn:
Arnar Þorsteinsson fyrir

Náms- og starfsráðgjöf