Menntastoðir – staðnám

Undirbúningsnám fyrir frumgreinadeildir Keilis, Bifrastar og H.R. Auk þess má meta námið sem hluta af bóklegum greinum í iðnnámi. Lokamarkmið Menntastoða er fyrst og fremst að nemendur auki færni sína í þeim námsþáttum sem kenndir eru og geti þannig tekist á við nám við frumgreinadeild háskóla, þ.e. uppfylli viðmið á þrepi tvö.

Móttaka og miðlun

Fjallað um samskipti og þjónustu, notkun fjölbreyttra aðferða við að miðla upplýsingum, svo sem í gegnum samskiptamiðla og tölvupóst. Einnig er fjallað um orðspor fyrirtækja og traust viðskiptavina. Náminu er ætlað að styrkja starfshæfni og sjálfstraust þátttakenda ásamt því að koma til móts við þarfir atvinnulífsins.

Uppleið

Nám byggt á hugrænni atferlismeðferð (HAM) sem ætlað er að greiða leið þátttakenda til áframhaldandi náms og virkni með hvatningu og sjálfstyrkingu að leiðarljósi. Markmiðið er að auka færni til að takast á við hamlandi líðan með því að nýta aðferðir HAM í daglegu lífi og breyta þannig hugsun, tilfinningum og hegðun og í kjölfarið […]

Að lesa og skrifa íslensku

Námskeið fyrir fólk af erlendum uppruna þar sem lestur, ritun og tal eru þjálfuð með kennara. Nemendur læra íslenska stafrófið og þjálfa framburð, læra grunnorðaforða daglegs máls og einfalda setningagerð. Innsýn í íslenskt samfélag er fléttuð inn og í lokin er staða nemenda metin og þeim ráðlagt um áframhaldandi íslenskunám. Kennt er mánudaga og þriðjudaga […]

Grunnmennt 1

Námsleið sem hentar vel þeim sem ekki hafa að fullu lokið grunnskólaprófi eða ekki verið lengi í námi. Ætlað fólki sem vill byggja upp haldgóða undirstöðu í kjarnagreinunum og undirbúa sig samkvæmt aðalnámskrá framhaldsskóla í íslensku, stærðfræði og ensku og/eða dönsku.  Grunnmennt 1 er undirbúningur fyrir Grunnmennt 2.

Społeczeństwo i kultura islandzka

Kurs „Społeczeństwo i kultura islandzka” jest przeznaczony dla imigrantów w celu ułatwienia aktywnego uczestnictwa w islandzkim społeczeństwie i na rynku pracy. Kurs obejmuje wgląd w ważne aspekty życia na Islandii i podstawowej wiedzy o Islandii, naukę języka islandzkiego oraz przygotowanie do poszukiwania pracy. Kurs jest prowadzony przez doświadczonych instruktorów i wykładowców z różnych instytucji; obejmuje […]

Vertu betri í tækni

Námskeið þar sem tæknihugtök eru útskýrð, nemendur fá hagnýta þjálfun og geta mælt eigin tæknifærni auk þess sem fjallað er um fjórðu iðnbyltinguna og störf okkar í náinni framtíð. Fyrri hluti námskeiðsins snýr að því að útskýra hvað felst í því að vera hinn eftirsótti „21. aldar starfsmaður“ en síðari hlutinn fjallar um samfélagsmiðla, Google […]

Menntastoðir

Undirbúningsnám fyrir frumgreinadeildir Keilis, Bifrastar og Háskólans í Reykjavík. Einnig má meta námið til eininga í bóklegum greinum iðnnáms. Tveir áfangar eru kenndir í einu. Allir fyrirlestar teknir upp fyrirfram og aðgengilegir í gegnum netið. Tímar með kennara tvisvar í viku, á mánudögum og miðvikudögum. Hægt er að taka einn og einn áfanga.

Technical literacy and computer skills

For individuals who have difficulty keeping up with rapid technological development on jobs and daily life. The course aims to increase the participants’ technical literacy and computer skills and better equip them to keep up with technological advances in work and play. The main emphasis will be on strengthening the participants’ self-confidence towards technology and […]

Virkninámskeið

Námskeið sem miða að því að efla færni fólks í starfsendurhæfingu eða atvinnuleit. Námskeiðunum fylgir oft einstaklings- og hóparáðgjöf með stuðningi og eftirfylgni. Dæmi um námskeið: Sjálfsstyrking, starfsleit, upplýsingatækni, skapandi smiðjur, fjármálanámskeið, verkjameðferð og hugræn atferlismeðferð.

Grunnmennt 2

Nám ætlað þeim sem vilja byggja upp haldgóða undirstöðu í kjarnagreinunum; íslensku, stærðfræði og ensku. Einnig mikilvægir námsþættir fyrir daglegt líf og störf; námstækni, samskipti og tölvu- og upplýsingatækni. Hentar vel fólki sem vill hefja skólagöngu á framhaldsskólastigi en fara rólega af stað.

Menntastoðir – dreif/fjar

Menntastoðir eru undirbúningsnám fyrir frumgreinadeildir Keilis, Bifrastar og H.R.Auk þess má meta námið sem hluta af bóklegum greinum í iðnnámi. Lokamarkmið Menntastoða er fyrst og fremst að nemendur auki færni sína í þeim námsþáttum sem kenndir eru og geti þannig tekist á við nám við frumgreinadeild háskóla, þ.e. uppfylli viðmið á þrepi tvö.

Líf og heilsa – lífsstílsþjálfun

Námsleið fyrir fólk sem vill bæta eigin heilsu og fá þekkingu á helstu áhrifaþáttum. Áhersla á að hjálpa til við að taka ábyrgð á eigin heilsu með því að tileinka sér hollt mataræði og stunda fjölbreytta hreyfingu. Námskeiðið er fyrst og fremst hugsað sem forvörn og hvatning til bættrar heilsu en getur einnig nýst fólki […]

Grunnmennt II

Nám ætlað þeim sem vilja byggja upp haldgóða undirstöðu í kjarnagreinunum; íslensku, stærðfræði og ensku og/eða dönsku. Einnig er fjallað um mikilvæga þætti á borð við námstækni, samskipti og tölvu- og upplýsingatækni. Hentar vel þeim sem vilja hefja skólagöngu að nýju á framhaldskólastigi en fara rólega af stað. Kennt alla daga vikunnar kl. 8:40 – […]

Menntastoðir

Nám ætlað þeim sem stefna á undirbúningsdeildir háskóla eða vilja efla hæfni sína í almennum bóklegum greinum. Grunnáfangar í íslensku, ensku, stærðfræði, upplýsingatækni og námstækni sem hentað geta fólki óháð búsetu eða með vinnu.  Reglulegar vinnulotur og stoðtímar.

Mierz Wysoko – akademia samorozwoju

Program jest przygotowany tak, aby każdy uczestnik mógł poszerzyć swoją wiedzę w ważnych obszarach życia zawodowego jak: finanse, księgowość czy obsługa programów komputerowych. Dodatkowe zajęcia z opodatkowania i prawa pracy pomogą w zwiększeniu niezależności i bezpieczeństwa w przyszłej pracy. Uczestnicy Stökkpallur mogą rozwijać swoje kompetencje miękkie dzięki zajęciom z komunikacji i organizacji pracy. Oferujemy także […]

Stökkpallur

Á Stökkpalli er áhersla lögð á að byggja upp samskiptafærni, efla sjálfstraust og þjálfa nemendur til atvinnuþátttöku og áframhaldandi náms. Námið er ætlað þeim sem horfið hafa frá námi og/eða eru án atvinnu og er markmiðið að efla starfshæfni og gera nemendur meðvitaðri um eigin styrkleika.

Skrifstofuskólinn

Nám ætlað fólki á vinnumarkaði, 18 ára eða eldra, sem hefur stutta formlega skólagöngu að baki og vill skapa sér sterkari stöðu með aukinni menntun, eða er á leiðinni á vinnumarkað að nýju eftir hlé. Tilgangur námsins er að auka sjálfstraust til að takast á við almenn skrifstofustörf og stuðla að jákvæðu viðhorfi til áframhaldandi […]

Technical Literacy and Computer Skills

“Technical Literacy and Computer Skills: A Modern Work Environment” is intended to reach those individuals within adult education who are likely to stay behind in the labour market due to technological advances in the job market. The study is intended to be accessible and adapted to various activities, industries, and situations in the business world. […]

Grunnmennt

Grunnmennt er ætlað fólki, 18 ára og eldri, sem vill styrkja sig í kjarnagreinunum (íslensku, stærðfræði, ensku og dönsku) og undirbúa sig undir frekara nám (sem dæmi Menntastoðir). Í náminu er auk þess lögð áhersla á mikilvæga námsþætti fyrir daglegt líf og störf, svo sem námstækni, sjálfstyrkingu, samskipti og tölvu- og upplýsingatækni. Námið hentar vel […]

Sterkari starfskraftur

Tilgangur námsins er að efla þekkingu og auka hæfni þeirra sem starfa eða hafa hug á að starfa við almenn skrifstofustörf og auka færni þeirra við upplýsingatækni. Markmiðið er að nemendur fái aukna þekkingu og leikni til að takast á við örar breytingar samfara fjórðu iðnbyltingunni í atvinnulífinu.Námið er 160 klukkustundir að lengd, sem er […]

Menntastoðir

Fyrsta skrefið í að ljúka framhaldsskóla! Nám fyrir 18 ára og eldri en þau sem ljúka námi í Menntastoðum með tilskyldum árangri geta sótt um í undirbúningsdeildir háskólanna, Keili, HR og Bifröst. Kennt er frá 8:30-15:30 alla virka daga en einnig í boði sem dreif- og fjarnám.

Grunnmennt

Tilvalinn grunnur að meira námi – haldgóð undirstaða í kjarnagreinum þar sem lögð er áhersla á fjölbreyttar kennsluaðferðir og einstaklingsmiðað nám. Hentar vel þeim sem hafa ekki að fullu lokið grunnskólaprófi eða ekki verið lengi í námi. Tvískipt þar sem Grunnmennt 1 er undirbúningur fyrir Grunnmennt 2. Kennt alla virka daga kl. 8.40-11.55.

Menntastoðir

Nám sem veitir réttindi til að hefja nám á háskólabrú, háskólagátt eða í frumgreinadeildum háskóla. Dreifnám með staðlotum, þannig að það hentar fólki á öllu Suðurlandi allt frá Höfn í Hornafirði.