Technical literacy and computer skills

For individuals who have difficulty keeping up with rapid technological development on jobs and daily life. The course aims to increase the participants’ technical literacy and computer skills and better equip them to keep up with technological advances in work and play. The main emphasis will be on strengthening the participants’ self-confidence towards technology and […]

Virkninámskeið

Námskeið sem miða að því að efla færni fólks í starfsendurhæfingu eða atvinnuleit. Námskeiðunum fylgir oft einstaklings- og hóparáðgjöf með stuðningi og eftirfylgni. Dæmi um námskeið: Sjálfsstyrking, starfsleit, upplýsingatækni, skapandi smiðjur, fjármálanámskeið, verkjameðferð og hugræn atferlismeðferð.

Grunnmennt 2

Nám ætlað þeim sem vilja byggja upp haldgóða undirstöðu í kjarnagreinunum; íslensku, stærðfræði og ensku. Einnig mikilvægir námsþættir fyrir daglegt líf og störf; námstækni, samskipti og tölvu- og upplýsingatækni. Hentar vel fólki sem vill hefja skólagöngu á framhaldsskólastigi en fara rólega af stað.

Stökkpallur

Námsleið ætluð þeim sem hætt hafa í námi eða á vinnumarkaði og vilja styrkja sig á ný. Áhersla á að byggja upp samskiptafærni og þjálfa sig í að setja markmið og fylgja þeim eftir. Einnig fjallað um fjármálalæsi, skipulögð vinnubrögð og þátttakendur studdir í að vera meðvitaðri um eigin styrkleika. Alls 180 klukkustundir og mögulegt […]

Menntastoðir

Undirbúningsnám fyrir frumgreinadeildir Keilis, Bifrastar og H.R. auk þess sem meta má námið sem hluta af bóklegum greinum í iðnnámi. Kennt er einn virkan eftirmiðdag í viku og tvo laugardaga í mánuði.

Líf og heilsa – lífsstílsþjálfun

Námsleið fyrir fólk sem vill bæta eigin heilsu og fá þekkingu á helstu áhrifaþáttum. Áhersla á að hjálpa til við að taka ábyrgð á eigin heilsu með því að tileinka sér hollt mataræði og stunda fjölbreytta hreyfingu. Námskeiðið er fyrst og fremst hugsað sem forvörn og hvatning til bættrar heilsu en getur einnig nýst fólki […]

Grunnmennt II

Nám ætlað þeim sem vilja byggja upp haldgóða undirstöðu í kjarnagreinunum; íslensku, stærðfræði og ensku og/eða dönsku. Einnig er fjallað um mikilvæga þætti á borð við námstækni, samskipti og tölvu- og upplýsingatækni. Hentar vel þeim sem vilja hefja skólagöngu að nýju á framhaldskólastigi en fara rólega af stað. Kennt alla daga vikunnar kl. 8:40 – […]

Grunnmennt 1

Námsleið ætluð fullorðnum, 18 ára og eldri sem vilja vill styrkja sig í kjarnagreinunum, íslensku, dönsku, stærðfræði og ensku eða undirbúa sig undir frekara nám. Námið hentar vel þeim sem hafa stutta formlega skólagöngu að baki og vilja fara rólega af stað. Unnið í samvinnu við Fjölbrautaskóla Norðurlands vestra.

Menntastoðir

Nám ætlað þeim sem stefna á undirbúningsdeildir háskóla eða vilja efla hæfni sína í almennum bóklegum greinum. Grunnáfangar í íslensku, ensku, stærðfræði, upplýsingatækni og námstækni sem hentað geta fólki óháð búsetu eða með vinnu.  Reglulegar vinnulotur og stoðtímar.

Mierz Wysoko – akademia samorozwoju

Program jest przygotowany tak, aby każdy uczestnik mógł poszerzyć swoją wiedzę w ważnych obszarach życia zawodowego jak: finanse, księgowość czy obsługa programów komputerowych. Dodatkowe zajęcia z opodatkowania i prawa pracy pomogą w zwiększeniu niezależności i bezpieczeństwa w przyszłej pracy. Uczestnicy Stökkpallur mogą rozwijać swoje kompetencje miękkie dzięki zajęciom z komunikacji i organizacji pracy. Oferujemy także […]

Stökkpallur

Á Stökkpalli er áhersla lögð á að byggja upp samskiptafærni, efla sjálfstraust og þjálfa nemendur til atvinnuþátttöku og áframhaldandi náms. Námið er ætlað þeim sem horfið hafa frá námi og/eða eru án atvinnu og er markmiðið að efla starfshæfni og gera nemendur meðvitaðri um eigin styrkleika.

Skrifstofuskólinn

Nám ætlað fólki á vinnumarkaði, 18 ára eða eldra, sem hefur stutta formlega skólagöngu að baki og vill skapa sér sterkari stöðu með aukinni menntun, eða er á leiðinni á vinnumarkað að nýju eftir hlé. Tilgangur námsins er að auka sjálfstraust til að takast á við almenn skrifstofustörf og stuðla að jákvæðu viðhorfi til áframhaldandi […]

Technical Literacy and Computer Skills

Are you looking for a deeper understanding of modern technology and where it is heading? This study is intended to reach those individuals within adult education who are likely to stay behind in the labour market due to technological advances in the job market. Accessible and adapted to various activities, industries, and situations in the […]

Grunnmennt

Hentar þeim sem vilja styrkja sig í grunngreinum – góður undirbúningur fyrir frekara nám. Markvisst unnið að því að efla sjálfstraust þátttakenda. Upprifjun og kennsla í undirstöðuatriðum í stærðfræði, íslensku, ensku og upplýsingatækni.

Menntastoðir

Fyrsta skrefið í að ljúka framhaldsskóla! Nám fyrir 18 ára og eldri en þau sem ljúka námi í Menntastoðum með tilskyldum árangri geta sótt um í undirbúningsdeildir háskólanna, Keili, HR og Bifröst. Kennt er frá 8:30-15:30 alla virka daga en einnig í boði sem dreif- og fjarnám.

Grunnmennt

Tilvalinn grunnur að meira námi – haldgóð undirstaða í kjarnagreinum þar sem lögð er áhersla á fjölbreyttar kennsluaðferðir og einstaklingsmiðað nám. Hentar vel þeim sem hafa ekki að fullu lokið grunnskólaprófi eða ekki verið lengi í námi. Tvískipt þar sem Grunnmennt 1 er undirbúningur fyrir Grunnmennt 2. Kennt alla virka daga kl. 8.40-11.55.

Menntastoðir

Nám sem veitir réttindi til að hefja nám á háskólabrú, háskólagátt eða í frumgreinadeildum háskóla. Dreifnám með staðlotum, þannig að það hentar fólki á öllu Suðurlandi allt frá Höfn í Hornafirði.