NÁM

Bifvélavirkjun

Bifvélavirkjun er starfstengt nám á framhaldsskólastigi. Í náminu felst meðal annars að auka þekkingu og færni við greiningu og viðgerðir bilana í helstu gerðum ökutækja. Möguleiki er að fá færni sem aflað er á vinnumarkaði metna.

Bifvélavirkjun er löggilt iðngrein. Meðalnámstími er þrjú og hálft ár að meðtalinni 48 vikna starfsþjálfun.

Kennsla

Bifvélavirkjun hefur verið kennd í BorgarholtsskólaFjölbrautaskóla Norðurlands vestra og Verkmenntaskólanum á Akureyri.

Grunnnám bíl-, málm og véliðngreina hefur verið kennt hjá Fjölbrautaskóla SuðurlandsFjölbrautaskóla Suðurnesja og Tækniskólanum.

Kröfur

Umsækjendur þurfa að hafa lokið skyldunámi í samræmi við Aðalnámskrá grunnskóla, sjá nánar á heimasíðum skólanna.

Nám í bifvélavirkjun hefur að hluta til verið lánshæft hjá Menntasjóði námsmanna.

Fag- og stéttarfélög veita oft styrki til náms. Fáðu frekari upplýsingar hjá þínu félagi.

Námsskipulag

Bifvélavirkjun skiptist í almennar bóklegar greinar, sérgreinar og starfsþjálfun. Fyrsta árið sameiginlegt grunnnám bíliðngreina en eftir það sérhæfa nemendur sig í bifvélavirkjun. Nemandi gerir námssamning við iðnmeistara í faginu þar sem starfsþjálfunin fer fram.

Að loknu námi

Að námi og starfsþjálfun lokinni er möguleiki á að fara í sveinspróf sem veitir rétt til starfa í greininni ásamt inngöngu í nám til iðnmeistaraprófs. Einnig er hægt að ljúka viðbótarnámi til stúdentsprófs.

Störf
Bifvélavirki
Ekki þinn tebolli?

Skoðaðu aðra valmöguleika

Náms- og starfsráðgjafar hjálpa til við upplýsingaleit og aðstoða að finna leiðir til að bæta færni í námi og efla í starfi.

Um er að ræða ráðgjafa símenntunarmiðstöðva, háskóla, á vegum fagráða eða sérfróða um raunfærnimat.

Umsjón og ritstjórn:
Arnar Þorsteinsson fyrir

Náms- og starfsráðgjöf