Rafvirkjun er löggilt iðngrein á framhaldsskólastigi. Meðalnámstími er fjögur ár að meðtalinni 24 eða 48 vikna starfsþjálfun. Í náminu felst að auka þekkingu og færni í lagningu raflagna, uppsetningu og tengingu rafbúnaðar, mælingar, eftirlit og viðhald á rafbúnaði. Hugsanlegt er að fá færni sem aflað er á vinnumarkaði metna.

Kröfur

Umsækjendur þurfa að hafa lokið skyldunámi í samræmi við Aðalnámskrá grunnskóla. Sjá nánar á heimasíðu skóla.

Námið hefur verið lánshæft hjá Menntasjóði námsmanna. Fag- og stéttarfélög veita oft styrki til náms. Fáðu frekari upplýsingar hjá þínu félagi.

Námsskipulag

Rafvirkjun skiptist í almennar bóklegar greinar, sérgreinar og starfsþjálfun. Fyrstu tvö árin er farið í sameiginlegt grunnnám rafiðngreina en eftir það sérhæfa nemendur sig í rafvirkjun.

Hægt er að fara tvær leiðir í náminu. Annars vegar er verknámsleið þar sem nemar taka fleiri faggreinar í skóla en á vettvangi og því styttri starfsþjálfun eða 24 vikur. Hinsvegar er samningsbundið iðnnám þar sem nemar gera samning við meistara og taka faggreinar þar – alls 48 vikur í starfsþjálfun.

Nemandi gerir námssamning við meistara í faginu þar sem starfsþjálfunin fer fram.

Að loknu námi

Að námi og starfsþjálfun lokinni er möguleiki á að fara í sveinspróf sem veitir rétt til starfa í greininni ásamt inngöngu í nám til iðnmeistaraprófs eða rafiðnfræði. Einnig er hægt að ljúka viðbótarnámi til stúdentsprófs.

Störf
Rafvirki
Rafveituvirki
Rafvélavirki
Rafeindavirki
Ekki þinn tebolli?

Skoðaðu aðra valmöguleika

Náms- og starfsráðgjafar hjálpa til við upplýsingaleit og aðstoða að finna leiðir til að bæta færni í námi og efla í starfi.

Um er að ræða ráðgjafa símenntunarmiðstöðva, háskóla, á vegum fagráða eða sérfróða um raunfærnimat.

Umsjón og ritstjórn:
Arnar Þorsteinsson fyrir

Náms- og starfsráðgjöf