Vélvirkjun er starfstengt nám á framhaldsskólastigi. Í náminu felst að auka þekkingu og færni á uppbyggingu, vinnsluferli og viðhaldi véla, kælikerfa og loftstýringa. Hugsanlegt er að fá færni sem aflað er á vinnumarkaði metna.

Vélvirkjun er löggilt iðngrein. Meðalnámstími er þrjú ár auk 60 vikna starfsþjálfunar.

Kröfur

Umsækjendur þurfa að hafa lokið skyldunámi í samræmi við Aðalnámskrá grunnskóla, sjá nánar á heimasíðum skóla.

Námið hefur verið lánshæft til framfærsluláns og annarra lána hjá Menntasjóði námsmanna. Fag- og stéttarfélög veita oft styrki til náms. Fáðu frekari upplýsingar hjá þínu félagi.

Námsskipulag

Vélvirkjun skiptist í almennar bóklegar greinar, sérgreinar og starfsþjálfun. Athugaðu hvort námið eða hluti þess geti verið kennt í fjarnámi.

  • Fyrstu tvö árin er farið í sameiginlegt grunnnám málmiðngreina en eftir það sérhæfa nemendur sig í vélvirkjun
  • Nemandi gerir námssamning við meistara í faginu þar sem starfsþjálfunin fer fram

Fjölbrautaskóli Vesturlands hefur boðið upp á vélvirkjanám með vinnu en sú krafa gerð að umsækjandi hafi náð 23 ára aldri og nokkra starfsreynslu sem metin er til styttingar á náminu.

Að loknu námi

Að námi og starfsþjálfun lokinni er möguleiki að fara í sveinspróf sem veitir rétt til starfa í greininni ásamt inngöngu í nám til iðnmeistaraprófs. Einnig er hægt að ljúka viðbótarnámi til stúdentsprófs.

Störf
Vélvirki
Ekki þinn tebolli?

Skoðaðu aðra valmöguleika

Náms- og starfsráðgjafar hjálpa til við upplýsingaleit og aðstoða að finna leiðir til að bæta færni í námi og efla í starfi.

Um er að ræða ráðgjafa símenntunarmiðstöðva, háskóla, á vegum fagráða eða sérfróða um raunfærnimat.

Umsjón og ritstjórn:
Arnar Þorsteinsson fyrir

Náms- og starfsráðgjöf