STARF

Augnlæknar sérhæfa sig í sjúkdómum sem tengjast augum og sjón. Dæmi  um slíka sjúkdóma geta verið sýkingar, augnskekkja, ský á auga, gláka og rýrnun eða skemmdir í augnbotnum. Augnlæknir sjúkdómsgreinir og meðhöndlar þessa sjúkdóma, framkvæmir augnaðgerðir og skrifar upp á lyf sé þess þörf.

Í starfi sem augnlæknir ertu í talsverðu samstarfi við annað heilbrigðisstarfsfólk. Flestir starfa á augnlæknastofum, oft í teymi með öðrum augnlæknum en einnig starfa augnlæknar á spítölum þar sem aðgerðir eru framkvæmdar.

Helstu verkefni
  • greining og meðhöndlun augnsjúkdóma
  • fylgja eftir greiningu með lyfjameðferð eða skurðaðgerð
  • sjónmæling og ávísun á gleraugu eða linsur
  • ráðgjöf og fræðsla
  • rannsóknir á augnsjúkdómum
Hæfnikröfur

Augnlæknar þurfa að hafa mikinn áhuga og þekkingu á vísindum og líffræði. Vandvirkni er afar mikilvægur eiginleiki þar sem starf augnlæknis krefst mikillar þolinmæði og byggist á nákvæmri vinnu. Augnlæknir þarf að hafa góða færni í mannlegum samskiptum, geta sýnt öguð vinnubrögð og getu til að vinna hvort tveggja sjálfstætt og í teymi með öðrum.

Augnlæknafélag Íslands

Nám

Til að fá viðurkenningu sem sérfræðingur í augnlækningum þarf fyrst að ljúka 6 – 7 ára almennu læknanámi og fá svokallað almennt lækningaleyfi. Síðan þarf að leggja stund á sérnám í augnsjúkdómum í 4 – 6 ár. Slíkt nám er fólgið í vinnu á augndeild undir handleiðslu reyndra augnlækna. Samhliða verklega náminu þarf að gangast undir bókleg námskeið og standast próf að þeim loknum. Dæmi um það er  EBOD-prófið fyrir evrópska augnlækna.

Sumir augnlæknar bæta við sig námi og sérhæfa sig á einu sviði augnlækninga til dæmis í gláku, sjónhimnum, barna- eða lýtalækningum. Flestir eru þó þjálfaðir til að annast öll augnvandamál.

Læknisfræði
Ekki fyrir þig?

Skoðaðu aðra valmöguleika

Tengd störf

blank

Geislafræðingur

blank

Læknir

blank

Lífeindafræðingur

blank

Lyfjafræðingur

blank

Næringarfræðingur

blank

Tannlæknir

Náms- og starfsráðgjafar hjálpa til við upplýsingaleit og aðstoða að finna leiðir til að bæta færni í námi og efla í starfi.

Um er að ræða ráðgjafa símenntunarmiðstöðva, háskóla, á vegum fagráða eða sérfróða um raunfærnimat.

Umsjón og ritstjórn:
Arnar Þorsteinsson fyrir

Náms- og starfsráðgjöf