NÁM

Prentsmíði/Grafísk miðlun

Grafísk miðlun eða prentsmíði er starfstengt nám á framhaldsskólastigi. Meginmarkmið með náminu er að nemendur öðlist skilning, þekkingu og færni til að takast á við viðfangsefni greinarinnar, meðal annars hönnun og umbrot mynda og texta. Einnig vinnslu með gögn til prentunar og grafískrar hönnunar og framsetningu efnis fyrir prent-, net-og skjámiðla.

Grafísk miðlun er löggilt iðngrein. Meðalnámstími er þrjú til fjögur ár að meðtalinni 32 vikna starfsþjálfun.

Kennsla

Grafísk miðlun hefur verið kennd við Tækniskólann- skóla atvinnulífsins.

 
Kröfur

Umsækjendur þurfa að hafa lokið skyldunámi í samræmi við Aðalnámskrá grunnskóla. Sjá nánar á heimasíðu skóla.

Námið hefur verið lánshæft hjá Menntasjóði námsmanna.

Fag- og stéttarfélög veita oft styrki til náms. Fáðu frekari upplýsingar hjá þínu félagi.

Námsskipulag

Grafísk miðlun skiptist í almennar bóklegar greinar, sérgreinar og starfsþjálfun. Athugaðu hvort námið eða hluti þess geti verið kennt í fjarnámi.

Fyrstu þrjár til fjórar annirnar er farið í grunnnám upplýsinga- og fjölmiðlagreina. Nemandi gerir námssamning við meistara í faginu þar sem starfsþjálfunin fer fram.

Að loknu námi

Að námi og starfsþjálfun lokinni er möguleiki á að fara í sveinspróf sem veitir rétt til starfa í greininni ásamt inngöngu í nám til iðnmeistaraprófs. Einnig er hægt að ljúka viðbótarnámi til stúdentsprófs.

Störf
Prentsmiður/grafískur miðlari
Ekki þinn tebolli?

Skoðaðu aðra valmöguleika

Náms- og starfsráðgjafar hjálpa til við upplýsingaleit og aðstoða að finna leiðir til að bæta færni í námi og efla í starfi.

Um er að ræða ráðgjafa símenntunarmiðstöðva, háskóla, á vegum fagráða eða sérfróða um raunfærnimat.

Umsjón og ritstjórn:
Arnar Þorsteinsson fyrir

Náms- og starfsráðgjöf